Seiten in anderer Sprache:

Druckansicht aufrufen:

Suchbegriff eingeben:

Hauptnavigation:

Unternavigation:

AACHEN

Die Lokalzeitung als Zeitzeugin: Das Bunzlauer Stadtblatt, 1881-1945
Ausstellung der stadtgeschichtlichen Abteilung des Stadtmuseums Bunzlau/Bolesławiec und der Bundesheimatgruppe Bunzlau
ab 10.10.2006

Internationales Zeitungsmuseum der Stadt Aachen
Pontstr. 13
D 52062 Aachen
 www.izm.de
(Di-Fr 9-13 Uhr)

 

ALTENBURG 

Geschichte der Spielkarten in Schlesien
03.09.2006 bis 02/2007

Schloss- und Spielkartenmuseum im Altenburger Schloss
Schloss 2-4
D 04600 Altenburg
 www.altenburg.eu
(Di-So 10-17 Uhr)

 

BERLIN

Die Stunde Null. ÜberLeben - Umbruchzeiten 1945
bis 26.08.2007

Museum Europäischer Kulturen
Im Winkel 6/8
D 14195 Berlin
 www.smb.spk-berlin.de
(Di-Fr 10-18, Sa-So 11-18 Uhr)

BIELSKO-BIAŁA / BIELITZ-BIALA

Z dziejów miasta i zamku - Wystawa archeologiczno-historyczna (wystawa stała) / Aus der Stadt- und Schlossgeschichte - Ausstellung zur Geschichte und Archäologie der Stadt (Dauerausstellung)

Galeria malarstwa XIX-XX wieku (wystawa stała) / Malerei des 19. und 20. Jhrts. (Dauerausstellung)

Zbrojowna i Pokój Myśliwski (wystawa stała)/Jagdzimmer und Rüstkammer (Dauerausstellung)

Wystawa prac graficznych Albina Brunovský´ego i rzeźb Jána Zorièáka / Grafische Arbeiten von Albin Brunovský und Plastiken von Ján Zorièák
ab 14.09.2006

Muzeum w Bielsku-Białej
(Museum in Bielitz-Biala)
Zamek
ul. Wzgórze 16
PL 43-300 Biełsko-Biala
 www.muzeum.bielsko.pl
(Di/Sa 10–15, Mi, Do 9–17, Fr 10–18 Uhr)

Muzeum Techniki i Włókiennictwa
(Technik- und Textilmuseum)
ul. Sukiennicza 7
PL 43-300 Biełsko-Biala

Muzeum Dom Tkacza
(Museum Tuchmacherhaus)
ul. Sobieskiego 51
PL 43-300 Biełsko-Biala

BOLESŁAWIEC / BUNZLAU

Bunzlauer Keramik vom 18. Jhrt. bis zur Gegenwart, europäische Keramik (Dauerausstellung)

Muzeum Ceramiki
(Keramikmuseum)
ul. Mickiewicza 13
PL 59-700 Bolesławiec
 www.muzeum.boleslawiec.net
(Di-Fr 10-16, So 11-16 Uhr)

Dział Historii Miasta
(Abteilung Stadtgeschichte)
ul. Kutuzowa 14
PL 59-700 Bolesławiec
(Mi-Fr 10-15, So 11-16 Uhr)

BOLKÓW / BOLKENHAIN

Zabudowania zamkowe z XIII-XVI wieku, cysterna, wieża widokowa, loch głodowy, tzw. Dom Niewiast. Rekonstrukcja kuźni zamkowej (wystawa stała) / Errichtung der Burg vom 13.-16. Jahrt., Zisterne, Aussichtsturm, Hungerverlies, sog. Weiberhaus, Rekonstruktion der Schloss-Schmiede (Dauerausstellung)

Kafle ze skrytek Grundmanna / Kacheln aus dem Geheimfach Grundmanns
20.10.2006-30.03.2007

Muzeum Karkonoskie, Odzział Zamek w Bolkowie
(Riesengebirgsmuseum, Abt. Burg Bolkenhain)
ul. Bolka
PL 59-420 Bolków
 www.muzeumkarkonoskie.pbox.pl/oddyialy.php#zamek
(Di-So 9-15.30 Uhr)

BRZEG / BRIEG

Sztuka śląska XV - XVIII w. ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu (wystawa stała) / Schlesische Kunst des 15. - 18. Jhrts. aus den Sammlungen des Nationalmuseums Breslau (Dauerausstellung) 

Z tradycji i przeszłości Piastów Śląskich (wystawa stała) / Zur Tradition und Vergangenheit der Piasten (Dauerausstellung)

Brzeg - 750 lat (wystawa stała) / Brieg - 750 Jahre (Dauerausstellung)

Podróż przez centrum Europy – Obrazy z podróży palatyna Ottheinricha z lat 1536/37 / Reise durch Europas Mitte – Die Reisebilder Pfalzgraf Ottheinrichs aus den Jahren 1536/37 (Ausstellung des Deutschen Kulturforums östliches Europa)
11.05.2006-02.07.2007

Muzeum Piastów Śląskich
(Museum der Schlesischen Piasten)
Plac Zamkowy 1
PL 49-300 Brzeg
 www.brzeg.pl
(Di, Do-So 10-16, Mi 10-18 Uhr)

BYSTRZYCA KŁODZKA / HABELSCHWERDT

Historia niecenia ognia (wystawa stała) / Die Geschichte des Feuers (Dauerausstellung)

Etykiety i opakowania zapałczane z całego świata (wystawa stała) / Etiketten und Streichholzschachteln aus der ganzen Welt (Dauerausstellung)

Świat zapalniczek (wystawa stała) / Die Welt der Feuerzeuge (Dauerausstellung)

Rękodzieło i stroje ludowe na etykietach zapałczanych / Kunsthandwerk und Trachten auf Etiketten von Streichohlzschachteln
aktuelle Wanderausstellung

Muzeum Filumenistyczne
(Streichholzmuseum)
Mały Rynek 1
PL 57-500 Bystrzyca Kłodzka
 www.muzeum.filumen.webpark.pl
(Di-So 8-16 Uhr)

BYTOM / BEUTHEN

Przyroda Górnego Śląska - Lasy (wystawa stała) / Die Natur Oberschlesiens - Wälder (Dauerausstellung)

Z życia ludu śłąskiego XIX-XX w. (wystawa stała) / ZUm Leben des Schlesischen Volkes im 19. und 20. Jhrt. (Dauerausstellung)

Galeria malarstwa polskiego (wystawa stała) / Polnische Malerei (Dauerausstellung)

80 lat archeologii lotniczej w Polsce / 80 Jahre Flugarchäologie in Polen
bis 31.12.2006

Muzeum Górnośląskie
(Oberschlesisches Museum)
pl. Jana III Sobieskiego 2
PL 41-902 Bytom
 www.muzeum.bytom.pl
(Di/Do/Fr 10-15, Mi 10-18, Sa/So 11-15 Uhr)

CHOJNÓW / HAYNAU

Renesansowe sgraffita z dworu Schellendorfów z Zagrodna (wystawa stała) / Renaissance-Scraffiti vom Hofe der Schellendorfs aus Adelsdorf (Dauerausstellung)

Broń biała i palna (wystawa stała) / Blank- und Feuerwaffen (Dauerausstellung)

Historia Chojnowa od czasów najdawniejszych do końca XIX w. (wystawa stała) / Die Geschichte Haynaus von der frühen Neuhzeit bis zum Ende des 19. Jhrts. (Dauerausstellung)

Dawne ślusarstwo i kowalstwo (wystawa stała) / Die frühe Schlosserei und Schmiederei (Dauerausstellung)

Lapidarium (Kamienarka XIV-XIX w.) (wystawa stała) / Lapidarium ((Dauerausstellung)

Kolekcja XVI-wiecznych kafli (wystawa stała) / Kachelsammlung aus dem 16. Jhrt. (Dauerausstellung)

Chojnowski Organizacje Cechowe (wystawa stała) / Haynauer Innungsorganisation (Dauerausstellung)

Relikty dawnego założenia zamkowego z końca XIII w. (wystawa stała) / Relikte vom frühen Schlossbau Ende des 13. Jhrts. (Dauerausstellung)

Muzeum Regionalne w Chojnowie
(Regionalmuseum)
pl. Zamkowy 3
PL 59-225 Chojnów
 www.chojnow.pl/muzeum.php
(Mi-Fr 8-16, Sa/So 11-16 Uhr)

CHORZÓW / KÖNIGSHÜTTE

Afrykańskie tatuaże, fryzury i i ozdoby / Afrikanische Tatoos, Frisuren und Schmuck
ab 24.10.2006

Muzeum w Chorzowie
(Museum Königshütte)
ul. Powstańców 25
PL 41-500 Chorzów
 www.muzeum.chorzow.pl
(Di/Do/Fr 9.15, Mi 9-17, Sa/So 10-14 Uhr)

CIESZYN / TESCHEN

Na skrzyżowaniu dziejów i kultur (wystawa stała) / Im Schnittpunkt von Geschichte und Kultur (Dauerausstellung)

Cieszyńskie tramwaje w Internecie / Teschener Straßenbahnen im Internet
 www.muzeum-cieszyn.ox.pl/tramwaje

Muzeum Śląska Cieszyńskiego
(Museum des Teschener Schlesien)
ul. T. Regera 6
PL 43-400 Cieszyn
 www.muzeum-cieszyn.ox.pl
(Di/Do 10-15, Mi/Fr 12-16, Sa/So 10-14 Uhr)

ČESKý TĚŠÍN / TESCHEN

Obrázky z minulosti Těšínského Slezska / Bilder aus der Geschichte des Teschener Schlesien (Dauerausstellung)

Prochaskova tiskárna, zal. 1806
08.06.-31.12.2006

Muzeum Těšínka
(Teschener Museum)
Hlavní třída 15
CZ 737 01 Český Těšín
 www.muzeumct.cz

Darmstadt

Das Phänomen der »Solidarność«. Eine Ausstellung zum 25. Jahrestag der Verhängung des Kriegsrechts in Polen
13.12.2006-12.01.2007

Deutsches Polen-Institut
Haus Olbrich
Alexandraweg 28
64287 Darmstadt
 www.deutsches-polen-institut.de
(Mo-Do 10-17, Fr. 10-13 Uhr)

 

DRESDEN

Architekturlandschaft der Radeberger Vorstadt - Preußisches Viertel
10.09.-31.12.2006

Kraszewski-Museum
Nordstraße 28
D 01099 Dresden
 stadtmuseum.dresden.de
(Mi-So 10-18 Uhr)

Duszniki Zdrój / Bad Reinerz

Historia papieru i papiernictwa na świecie, w Polsce i na Śląsku (wystawa stała) / Geschichte des Papiers und der Papierherstelllung (Welt, Polen, Schlesien) (Dauerausstellung)

Losy Ludzkie / Menschenschicksale
12.10.-31.12.2006

Muzeum Papiernictwa
(Papiermuseum)
ul. Kłodzka 42
PL 57-340 Duszniki-Zdrój
 www.muzpap.pl
(V-X tgl. 9-17, XI-IV tgl. 9-15 Uhr)

Erkner

Gerhart Hauptmann - Das Leben und Werk (Dauerausstellung in der Villa Lassen)

Gerhart-Hauptmann-Museum
Gerhart-Hauptmann-Straße 1-2
D 15537 Erkner
 www.gerhart-hauptmann-museen.de
(Di-So 11-17 Uhr)