Seiten in anderer Sprache:

Druckansicht aufrufen:

Suchbegriff eingeben:

Hauptnavigation:

Unternavigation:

Szczecin / Stettin

Z powodu remontu ekspocycje nie będą udostępnianie zwiedzącym - Museum ist zur Zeit wegen Umbauarbeiten geschlossen!

Podróż przez centrum Europy – Obrazy z podróży palatyna Ottheinricha z lat 1536/37 / Reise durch Europas Mitte – Die Reisebilder Pfalzgraf Ottheinrichs aus den Jahren 1536/37 (Ausstellung des Deutschen Kulturforums östliches Europa)
15.12.2006-20.02.2007

Muzeum Narodowe w Szczecinie
(Nationalmuseum Stettin)
ul. Staromlynska 27
PL 70-561 Szczecin
 www.muzeum.szczecin.pl

Szklarska Poręba / Schreiberhau

W królestwie Ducha Gór (wystawa stała) / Im Reich des Berggeistes (Dauerausstellung)

Wyroby huty szkła "Józefina" w Szklarskiej Porębie (wystawa stała) / Arbeiten der Glashütte "Josefine" in Schreiberhau (Dauerausstellung)

Kolonie artystyczne Szklarskiej Poręby wczoraj i dziś (wystawa stała) /  Künstlerkolonie Schreiberhau gestern und heute (Dauerausstellung)

Kolonia Artystyczna w Szklarskiej Porębie. Stowarzyszenie Artystów "Nowy Młyn" / Künstlerkolonie Schreiberhau. Künstlervereinigung "Neue Mühle"
ab 12.08.2006

Stowarzyszenie Artystów Św. Łukasza w Schreiberhau/Szklarskiej Porębie / Künstlervereinigung des Heiligen Lukas in Schreiberhau
ab 12.08.2006

Muzeum Karkonoskie, Oddział Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
(Riesengebirgsmuseum, Abt. Carl- und Gerhart-Hauptmann-Haus)
ul. 11 Listopada 28
PL Szklarska Poręba Średnia
 www.muzeumkarkonoskie.pbox.pl/
(Di-So 9-16 Uhr)

Środa Śląska / Neumarkt

Skarb Średzki, Wieża więzienna, Warsztat. Dawne narzędzia do obróbki drewna (wystawy stałe) / Der Schatz von Neumarkt,  Gefängnisturm, Werkstatt. Frühe Werkzeuge zur Holzbearbeitung (Dauerausstellungen)

Średzkie insygnia cechowe ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu / Insignien der Neumarkter Zünfte aus den Sammlungen des Nationalmuseums Breslau
auf unbestimmte Zeit

Salvador Dali  z kolekcji Hannelore Neumann i Helmuta Rebmanna
06.10.2006-11.02.2007

Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej
(Regionalmuseum Neumarkt / Schlesien)
pl. Wolności 3
PL 55-300 Środa Śląska
 www.srodaslaska.pl
(Di-Fr 9.30-15.30, Sa/So 12-15 Uhr) )

Świdnica / Schweidnitz

Dział historii Świdnicy; Mundus mercatorius. Świat kupiecki czasów nowożytnych w miarach i dokumentach; Wagi Stołowe z kolekcji Marii i Marka Sandeckich (wystawy stałe) / Stadtgeschichte Schweidnitz; Mundus mercatorius. Die Kaufmannswelt in der Neuzeit; Tischwaagen aus der Sammlung von Maria und Mark Sandecki (Dauerausstellungen)

Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy
(Museum der ehemaligen Kaufmannschaft Schweidnitz)
Rynek 37
PL 58-100 Świdnica
 www.muzeum-kupiectwa.art.pl
(Di-Fr 10-15, Sa/So 11-17 Uhr)

Wałbrzych / Waldenburg

Marian Jachimowicz. Fotografie
bis Ende November 2006

Galeria Książki Biblioteki pod Atlantami
(Buchgalerie der Bibliothek zu den Atlanten)
Rynek 3
PL 58-300 Wałbrzych
 www.atlanty.walbrzych.pl/gk
(Mo-Fr 10-16 Uhr)

Wałbrzych / Waldenburg

Mineralogia i stratygrafi (wystawa stała) / Mineralogie und Stratigrafie (Dauerausstellung)

Porcelana wałbrzyska, Porcelana i fajans wytwórni europejskich (wystawy stałe) / Walburger Porzellan, Porzellan und Steingut europäischer Hersteller (Dauerausstellungen)

Zarys historii Wałbrzycha (wystawa stała) / Skizze der Walburger Stadtgeschichte (Dauerausstellungen)

Minerały Dolnego Śląska ze zbiorów Kazimierza Kozakiewicza / Minerale Niederschlesiens aus den Sammlungen von Kazimierz Kozakiewicz
(Muzeum Przemysłu i Techniki)
bis 31.12.2006

Muzeum w Wałbrzychu
(Museum in Waldenburg)
ul. 1-go Maja 9
PL 58-300 Wałbrzych
 www.muzeum.walbrzych.com.pl
(Di-Fr 10-16, Sa/So 11-17 Uhr)

Wertheim

Winter im Riesengebirge. Photographische Impressionen von Werner Striese
Ausstellung der Stiftung Kulturwerk Schlesien im Grafschaftsmuseum Wertheim
14.11.2006-11.03.2007

Grafschaftsmuseum Wertheim
Rathausgasse 6-10
97877  Wertheim
 www.grafschaftsmuseum.de
(Di-Fr 10-12 u. 14.30-16.30, Sa 14.30-16.30, So 14-17 Uhr)

Wrocław / Breslau

Śląsk starożytny - epoka kamienia i początek epoki brązu; Śląsk starożytny - epoka brązu i epoka żelaza; Śląsk średniowieczny (wystawy stałe)/ Schlesien im Altertum – Steinzeit und Anfänge der Bronzezeit; Schlesien im Altertum – Bronzezeit und Eisenzeit; Mittelalterliches Schlesien (Dauerausstellungen)

Muzeum Archeologiczne
(Archäologisches Museum)
ul. Kazimierza Wielkiego 34
PL 50-077 Wrocław
 www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl
(Mi-Sa 11-17, So 10-18 Uhr)

Wrocław / Breslau

Sztuka starożytna – naczynia etruskie, mumie, ampułki św. Menasa, lampki oliwne od IX w. przed Chr. do III w. po Chr. (wystawa stała) / Antike Kunst - etruskische Gefäße, Mumien, Menas-Ampullen, Öllampen vom 9. Jhrt. v. Chr. - 3. Jhrt. n. Chr. (Dauerausstellung)

Rzeźba, malarstwo, rzemiosło artystyczne i tkaniny od XIV-XVIII w. (wystawa stała) / Plastik, Malerei, Kunsthandwerk und Stoffe vom 14.-18. Jhrt. (Dauerausstellung)

Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu
(Diözesanmuseum)
pl. Katedralny 16
PL 50-329 Wrocław
 www.wroclaw.pl/p/134/

Wrocław / Breslau

Relikty średniowiecznej architektury Worcławia; Architektoniczne rzemiosło artystyczne XII-XX w.; Sala Romańska, Makieta XVIII-w. Wrocławia (wystawy stałe) / Relikte mittelalterlicher Architektur in Breslau; Architektonisches Kunsthandwerk 12.-20. Jhrt.; Romanischer Saal; Modell Breslaus in 18. Jhrt. (Dauerausstellung)

Gallia Romanica. Architektura i rzeźba romańska we Francji w fotografii Zygmunta Swiechowskiego / Gallia Romanica. Architektur und Plastik in Frankreich in der Fotografie von Zygmunt Swiechowski
06.10.-03.12.2006

Romuald Loegler. Definiowanie wartości miejsca / Romuald Loegler. Definition des Raumwertes
18.10.-10.12.2006

Jacek Szewczyk. Rysunki / Jacek Szewczyk. Zeichnungen
03.11.2006-07.01.2007

Muzeum Architektury
(Architekturmuseum)
ul. Bernardyńska 5
PL 50-156 Wrocław
 www.ma.wroc.pl
(Di/Mi/Fr/Sa 10-16, Do 12-18, So 11-17 Uhr)

Wrocław / Breslau

Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość (wystawa stała) / Die Niederschlesier. Erinnerung, Kultur, Identität (Dauerausstellung)

Muzeum Ethnograficzne
(Ethnographisches Museum)
ul. R. Traugutta 111/113
PL 50-419 Wrocław
 www.mnwr.art.pl
(Di/Mi/Fr/Sa/So 10-16, Do 9-16 Uhr))

Wrocław / Breslau

Galeria Sławnych Wrocławian; Wrocławska Sztuka Złotnicza (wystawy stałe) / Die Galerie berühmter Breslauer; Breslauer Goldschniedekunst (Dauerausstellungen)

Ogród miłości. 50 lat Wrocławskiego Teatru Pantomimy / Garten der Liebe. 50 Jahre Pantomimentheater Breslau
bis 03.12.2006

Meksyk  / Mexiko (Ausstellung in der Bibliothek ul. Szewskiej 78)
bis 13.12.2006

Muzeum Sztuki Mieszczańskiej
(Museum der Bürgerlichen Kunst)
Stary Ratusz
(altes Rathaus)
Rynek
50-106 Wrocław
 www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl
(Mi-Sa 11-17, So 10-18 Uhr)

Wrocław / Breslau

Sala dawnej broni; Sala broni palnej; Sala im. Jacka Kijaka; Broń biała żołnierza polskiego XVIII-XX w. (wystawy stałe) / Saal der altertümlichen und historischen Waffen; Schusswaffensaal; Jacek-Kijak-Saal; Hieb- und Stichwaffen polnischer Soldaten vom 18. bis zum 20. Jhrt. (Dauerausstellungen)

Życie sportowe żołnierzy polskich w niewoli niemieckiej w latach 1939-1945 / Das Sportleben polnischer Soldaten in deutscher Gefangenschaft 1939-1945
bis 03.12.2006

Muzeum Militariów
(Militärmuseum)
ul. Cieszyńskiego 9
50-136 Wrocław
 www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl
(Mi-Sa: 11-17, So 10-18 Uhr)

Wrocław / Breslau

Śląska rzeźba kamienna XII-XVI w.; Sztuka śląska XIV-XVI w.; Sztuka śląska XVI-XIX w.; Sztuka polska XVII-XIX w.; Sztuka polska XX w. (wystawy stałe) / Schlesische Skulpturen des 12.-16. Jhrts.; Schlesische Kunst des 14.-16. Jhrts.; Schlesische Kunst des 16.-19. Jhrts.; Polnische Kunst des 17.-19. Jhrts.; Polnische Kunst des 20. Jhrts.; (Dauerausstellungen)

Niderlandczycy. Obrazy ze zbiorów własnych / Die Niederländer. Bilder aus den eigenen Sammlungen
21.06.-31.12.2006

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
(Nationalmuseum Breslau)
Plac Powstańców Warszawy 5
PL 50-153 Wrocław
 www.mnwr.art.pl
(Mi,Fr,So 10-16, Do 9-16, Sa 10-18 Uhr)

Wrocław / Breslau

Świat zwierząt; Świat roślin; Układ kostny kręgowców; Owady i człowiek (wystawy stałe) / Die Tierwelt; Die Pflanzenwelt; Die Knochenstruktur von Wirbeltieren; Insekten und der Mensch (Dauerausstellungen)

Pod stopami – życie w głębie / Unter den Füßen – Das Leben in der Tiefe
29.10.2006-28.01.2007

Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego
(Naturkundemuseum der Universität Breslau)
ul. Sienkiewicza 21
PL 50-335 Wrocław
 www.muzeum-przyrodnicze.uni.wroc.pl
(Di-So 10-16 Uhr)

Wrocław / Breslau

Aula Leopoldina; Oratorium Marianum; Wieża Matematyczna; 300 lat Uniwersytetu Wrocławskiego 1702-2002 (wystawy stałe) / Aula Leopoldina; Oratorium Marianum; Mathematik-Turm; 300 Jahre Breslauer Universität 1702-2002

Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego
(Museum der Universität Breslau)
pl. Uniwersytecki 1
Sala Longchamps
PL 50-137 Wrocław
 www.uni.wroc.pl
(Mo/Di/Do 10.30–15.30, Fr/Sa/So 11-17 Uhr)

Zabrze / Hindenburg

Vorübergehend geschlossen, 02.08.2006

Muzeum Miejskie w Zabrzu
(Städtisches Museum Hindenburg)
Plac Krakowski 9
PL 41-800
 www.muzeum-miejskie-zabrze.pl
(Di, Mi, Fr 10-15 Uhr; Do 10-18 Uhr; Sa-So 10-14 Uhr)

Zabrze / Hindenburg

Dzieje techniki w polskim górnictwie węglowym (wystawa stała) / Die Geschichte der Technik im polnischen Kohlebergbau (Dauerausstellung)

Łączność kopalniana (wystawa stała) / Fernmeldewesen im Bergbau (Dauerausstellung)

Z górniczą lampą przez wieki (wystawa stała) / Mit der Bergbaulampe durch die Jahrhunderte (Dauerausstellung)

Kopaliny ziem polskich (wystawa stała) / Bodenschätze Polens (Dauerausstellung)

Węgiel jako surowiec chemiczny (wystawa stała) / Kohle als chemischer Rohstoff (Dauerausstellung)

Węgiel źródłem energii (wystawa stała) / Kohle als Energiequelle (Dauerausstellung)

W kręgu myśli i talentu. Uczeni i szkolnictwo górnicze w Polsce (wystawa stała) / Im Kreise vom Denken und Talent. Lehre und Ausbildung im Bergbau Polen (Dauerausstellung)

Izba i kuchnia górnicza, wnętrza mieszkalne z przełomu XIX i XX wieku (wystawa stała) / Bergarbeiterkammern und -küche, Wohnungsausstattungen um die Jahrhundertwende des 19. zum 20. Jhrt (Dauerausstellung)

U górnika gro muzyka (wystawa stała) / Beim Bergmann spielt die Musik (Dauerausstellung)

Górnicze stroje (wystawa stała) / Bergmannstrachten (Dauerausstellung)

Barbara Święta o górnikach pamięta (wystawa stała) / Die Heilige Barbara denkt an die Bergleute (Dauerausstellung)

Od kilofa i łopaty do maszyn zespołowych (wystawa stała) / Von Spitzhacke und Schaufel zu Maschinen (Dauerausstellung)

Muzeum Górnictwa Węglowego
(Bergbaumuseum Hindenburg)
ul. 3-go Maja 19
PL 41-800 Zabrze
 www.muzeumgornictwa.pl
(Di/Mi/Fr 9-15, Do 9-18, Sa 10-14, So 12-17 Uhr)

 

Zabrze / Hindenburg

Odział Muzeum Górnictwa Węglowego - Skansen "Królowa Luiza" w Zabrzach
(Freilichtmuseum "Königin Luise" in Hindenburg)
ul. Wolności 410
41-800 Zabrze
 www.muzeumgornictwa.pl/
(Mo-Fr 8-14, So ab 11 Uhr)

Zgorzelec

Adam Wsiołkowski - malarstwo i rysunki / Adam Wsiołkowski - Malerei und Zeichnungen

Krzysztof Kiwierski - malarstwo i rysunki / Krzysztof Kiwierski - Malerei und Zeichnungen

Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu
(Städtisches Kulturhaus Zgorzelec)
Parkowa 1
PL 59-900 Zgorzelec
 www.mdk.zgorzelec.com
(Mi-Fr 14-18.30; Sa-So 12-18 Uhr)

Zgorzelec

Dom Jakuba Boehme
(Jakob Böhme Haus)
ul.Daszyńskiego 12
PL 59-900 Zgorzelec
 www.mdk.zgorzelec.com
(Di-Do 10-14; Fr-So 12-17 Uhr)

Zielona Góra / Grünberg

Zielona Góra – początki i rozwój miasta; Piastowscy Książęta Śląska Lubuskiego (wystawy stałe) / Ehemaliges Zielona Góra - Anfang und Entwicklung der Stadt; Die Herzöge der Piasten Dynastie in Lebuser Schlesien (Dauerausstellungen) 

Śląskie rzemiosło konwisarskie (wystawa stała) / Schlesische Zinngießerei (Dauerausstellung)

Galeria witraży Marii Powalisz-Bardońskiej; Galeria Mariana Kruczka; Galeria Sztuki Śląska Lubuskiego (wystawy stałe) / Galerie der Glasmalerei von Maria Powalisz - Bardońska; Die Galerie von Marian Kruczek; Kunstgalerie des Leduser Schlesiens (Dauerausstellungen)

Obrazy zielonogórskiego winiarstwa (wystawa stała) / Bilder aus dem Grünberger Weinanbau (Dauerausstellung)

Sala Zegarowa (wystawa stała) / Uhrensaal (Dauerausstellung)

Artyści Galerii Nowy Wiek / Die Künstler der Galerie  http://www.zgora.pl/muzeum/deutsche/buhrmann.html„Neues Jahrhundert“
bis 26.11.2006 

Joanna Ratajczak – Kurowicka - Światłoformy i poezja / Joanna Ratajczak-Kurowicka - Die virtuelle Poesie plastisch
bis 10.12.2006

Portret trumienny ze zbiorów Muzeum w Międzyrzeczu / Das Sargbrustbild aus der Sammlung des Museums in Międzyrzecz
bis 10.12.2006

Helena Kardasz - non_ens.net.pl
bis 10.12.2006

Nieznane oblicza Zielonej Góry na pocztówkach z kolekcji Grzegorza Biszczanika / Unbekannte Ansichten von Zielona Góra – die Postkarten aus der Kollektion von Grzegorz Biszczanik
bis 14.01.2007

25. rocznica wprowadzenia stanu wojennego ze zbiorów IPN / 25 Jahrestag der Einführung des Kriegszustandes aus der Sammlung IPN
13.12.2006-15.01.2007

Muzeum Ziemi Lubuskiej
(Museum des Lebuser Landes)
ul. Niepodległości 15
65-048 Zielona Góra
 www.zgora.pl/muzeum
(Mi-Fr 11-17, Sa 10-15, So 10-16 Uhr)

Złotoryja / Goldberg

Rodzimej kultury ludowej (wystawa stała) / Einheimische Folklore (Dauerausstellung)

Muzeum Złota
(Gold-Museum)
ul. Zaułek 2
PL 59-500 Złotoryja
 www.zokir.karr.pl/reszta/Muzeum.htm
(Di-Sa 9-16, So 10-15 Uhr)