Seiten in anderer Sprache:

Druckansicht aufrufen:

Suchbegriff eingeben:

Hauptnavigation:

Unternavigation:

Sobótka / Zobten a. Berge

Śladami dawnych wierzeń (wystawa stała) / Pfade des frühen Glaubens (Dauerausstellung)

Przyroda Masywu Ślęży (wystawa stała) / Die Natur des Zobtener Berges (Dauerausstellung)

Muzeum Ślężańskie im. St. Dunajeskiego
(Zobtener Museum)
ul. Św. Jakuba 18
PL 55-050 Sobótka
 www.sobotka.pl/kultura_instytucje.html#01
(Mi-So und letzter Dienstag im Monat 9-16 Uhr)

Szklarska Poręba / Schreiberhau

W królestwie Ducha Gór (wystawa stała) / Im Reich des Berggeistes (Dauerausstellung)

Wyroby huty szkła "Józefina" w Szklarskiej Porębie (wystawa stała) / Arbeiten der Glashütte "Josefine" in Schreiberhau (Dauerausstellung)

Kolonie artystyczne Szklarskiej Poręby wczoraj i dziś (wystawa stała) /  Künstlerkolonie Schreiberhau gestern und heute (Dauerausstellung)

Muzeum Karkonoskie, Oddział Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
(Riesengebirgsmuseum, Abt. Carl- und Gerhart-Hauptmann-Haus)
ul. 11 Listopada 28
PL 58-580 Szklarska Poręba Średnia
 www.muzeumkarkonoskie.pbox.pl/
(Di-So 9-16 Uhr)

Szklarska Poręba / Schreiberhau

Muzeum Mineralogiczne
(Mineralogiemuseum)
ul. Kilińskiego 20
PL 58-580 Szklarska Poręba
 www.sokolowski-muzea.pl
(Di-Sa 10-18, So 10-16 Uhr)

Środa Śląska / Neumarkt

Skarb Średzki, Wieża więzienna, Warsztat. Dawne narzędzia do obróbki drewna (wystawy stałe) / Der Schatz von Neumarkt,  Gefängnisturm, Werkstatt. Frühe Werkzeuge zur Holzbearbeitung (Dauerausstellungen)

Średzkie insygnia cechowe ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu / Insignien der Neumarkter Zünfte aus den Sammlungen des Nationalmuseums Breslau
auf unbestimmte Zeit

Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej
(Regionalmuseum Neumarkt / Schlesien)
pl. Wolności 3
PL 55-300 Środa Śląska
 www.srodaslaska.pl
(Di-Fr 9.30-15.30, Sa/So 12-15 Uhr) )

Świdnica / Schweinitz

Środkowe Nadodrze w pierwszym tysiącleciu p.n.e.; Środkowe Nadodrze u schyłku starożytności IIIw. p.n.e.-V w. p.n.e. (wystawy stałe) / Das Mittlere Oderland 1.000 v.Chr.; Das Mittlere Oderland am Ende der Antike 300-500 v. Chr. (Dauerausstellungen)

Obrona granicy zachodniej państwa za panowania Piastów (wystawa stała) / Verteidigung der westlichen Staatsgrenzen unter der Herrschaft der Piasten (Dauerausstellung)

Gospodarstwa w średniowieczu na Środkowym Nadodrzu  (wystawa stała) / Die Wirtschaft im Mittelalter im Mittleren Oderland (Dauerausstellung)

Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza
(Archäologisches Museum des Mittleren Oderlandes) 
ul. Długa 27
PL 66-008 Świdnica
 www.ziemia-lubuska.pl/165,86,,.html
(Di-Fr 9-15, Sa/So 10-16 Uhr)

Świdnica / Schweidnitz

Dział historii Świdnicy; Mundus mercatorius. Świat kupiecki czasów nowożytnych w miarach i dokumentach; Wagi Stołowe z kolekcji Marii i Marka Sandeckich (wystawy stałe) / Stadtgeschichte Schweidnitz; Mundus mercatorius. Die Kaufmannswelt in der Neuzeit; Tischwaagen aus der Sammlung von Maria und Mark Sandecki (Dauerausstellungen)

Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy
(Museum der ehemaligen Kaufmannschaft Schweidnitz)
Rynek 37
PL 58-100 Świdnica
 www.muzeum-kupiectwa.art.pl
(Di-Fr 10-15, Sa/So 11-17 Uhr)

Torgau

Flucht und Vertreibung. Verlorene Heimaten im 20. Jahrhundert
17.04.-02.09.2007

Stadt- und Kulturgeschichtliches Museum Torgau
Wintergrüne 5
04860 Torgau
 www.museum-torgau.de
(tgl. 10-16 Uhr)

Trzebnica / Trebnitz

Dom chleba; Izba rzemieślnicza; Izba zaprzęgowa (wystawy stałe) / Das Brot-Haus; Handwerkskammer; Pferdegeschirr-Kammer(Dauerausstellungen)

Małe Muzeum Ludowe u Kowalskich
(Kleines Volksmuseum bei Kowalski)
Marcinowo 2
PL 55-100 Trzebnica
(tgl. 9-22 Uhr)

Trzebnica / Trebnitz

Muzeum Kultu Św. Jadwigi
(Museum des Kultes um die Heilige Hedwig)
Salwatorianie
ul. Jana Pawła II, nr 3
PL 55-100 Trzebnica
(Nur in der Zeit der christl. Kulturwoche: letzte Novemberwoche bis zum Sonntag nach dem 16. Oktober, tgl. 10-12 u. 15-17 Uhr)

Trzebnica / Trebnitz

Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków (wystawa stała) / Trebnitz. Die Entwicklung der Stadt durch die Jahrhunderte (Dauerausstellung)

Muzeum Regionalne
(Regionalmuseum)
Rynek 8
PL 55-100 Trzebnica
 www.muzeum.milicz.biz
(Di/Do/Sa 12-16 Uhr)

Wałbrzych / Waldenburg

ZNAKI UKRYTE – FILIGRANY
bis 31.05.2007

Galeria Książki Biblioteki pod Atlantami
(Buchgalerie der Bibliothek zu den Atlanten)
Rynek 3
PL 58-300 Wałbrzych
 www.atlanty.walbrzych.pl/gk
(Mo-Fr 10-16 Uhr)

Wałbrzych / Waldenburg

Mineralogia i stratygrafi (wystawa stała) / Mineralogie und Stratigrafie (Dauerausstellung)

Porcelana wałbrzyska, Porcelana i fajans wytwórni europejskich (wystawy stałe) / Walburger Porzellan, Porzellan und Steingut europäischer Hersteller (Dauerausstellungen)

Zarys historii Wałbrzycha (wystawa stała) / Skizze der Walburger Stadtgeschichte (Dauerausstellungen)

Muzeum w Wałbrzychu
(Museum in Waldenburg)
ul. 1-go Maja 9
PL 58-300 Wałbrzych
 www.muzeum.walbrzych.com.pl
(Di-Fr 10-16, Sa/So 11-17 Uhr)

Muzeum Przemysłu  i Techniki
(Industrie- und Technikmuseum)
ul. Wysockiego 28

 

Wrocław / Breslau

Nationalsozialismus und Widerstand in Breslau 1933-45
ab 28.03.2007

Towarzystwo im. Edyty Stein - Edith Stein Haus
(Edith-Stein-Gesellschaft, Edith-Stein-Haus)
ul. Nowowiejska 38
PL 50-315 Wrocław
 www.edytastein.org.pl

Wrocław / Breslau

Archiwum Budowlane Miasta Wrocławia
Oddz. Muzeum Architektury
(Bauarchiv der Stadt Breslau)
ul. A. Cieszyńskiego 9
PL 50-136 Wrocław
 www.ma.wroc.pl/pl/muzeum/archb.html
(Mo-Fr 9-14 Uhr)

Wrocław / Breslau

Muzeum Akademii Sztuk Pięknych
(Museum der Kunsthochschule)
ul. R. Traugutta 19/21
PL 50-416 Wrocław
 www.asp.wroc.pl/muzeum/index.html
(Mo-Fr 10-16 Uhr)

Wrocław / Breslau

Śląsk starożytny - epoka kamienia i początek epoki brązu; Śląsk starożytny - epoka brązu i epoka żelaza; Śląsk średniowieczny (wystawy stałe)/ Schlesien im Altertum – Steinzeit und Anfänge der Bronzezeit; Schlesien im Altertum – Bronzezeit und Eisenzeit; Mittelalterliches Schlesien (Dauerausstellungen)

Przeszłość otwarta dla przyszłości. Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie / Die Vergangenheit ist offen für die Zukunft. Der Palast der Großherzöge von Litauen in Vilnius
bis 26.03.2007

Od Rzymu po Bałtyk / Von Rom bis zur Ostsee
bis 30.03.2007

Muzeum Archeologiczne
(Archäologisches Museum)
ul. Kazimierza Wielkiego 34
PL 50-077 Wrocław
 www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl
(Mi-Sa 11-17, So 10-18 Uhr)

Wrocław / Breslau

Sztuka starożytna – naczynia etruskie, mumie, ampułki św. Menasa, lampki oliwne od IX w. przed Chr. do III w. po Chr. (wystawa stała) / Antike Kunst - etruskische Gefäße, Mumien, Menas-Ampullen, Öllampen vom 9. Jhrt. v. Chr. - 3. Jhrt. n. Chr. (Dauerausstellung)

Rzeźba, malarstwo, rzemiosło artystyczne i tkaniny od XIV-XVIII w. (wystawa stała) / Plastik, Malerei, Kunsthandwerk und Stoffe vom 14.-18. Jhrt. (Dauerausstellung)

Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu
(Erzdiözesanmuseum)
pl. Katedralny 16
PL 50-329 Wrocław
 www.wroclaw.pl/p/134/
(Di-So 9-15 Uhr)

Wrocław / Breslau

Relikty średniowiecznej architektury Worcławia; Architektoniczne rzemiosło artystyczne XII-XX w.; Sala Romańska, Makieta XVIII-w. Wrocławia (wystawy stałe) / Relikte mittelalterlicher Architektur in Breslau; Architektonisches Kunsthandwerk 12.-20. Jhrt.; Romanischer Saal; Modell Breslaus in 18. Jhrt. (Dauerausstellung)

II Wystawa Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych "Tożsamość" / II Ausstellung der Niederschlesischen Gesellschaft der Schönen Künste "Identität"
14.02.-15.04.2007

Modernizm w Legnicy w fotografii Czesława Pietraszko / Die Moderne in Liegnitz in der Fotografie von Czesław Pietraszko
29.03.-10.06.2007

Podróże w czasie. Dawne widoki Śląska na grafikach z kolekcji Haselbacha
/ Zeit-Reisen. Historische Schlesien-Ansichten aus der Graphiksammlung Haselbach
20.10.-02.12.2007

Muzeum Architektury
(Architekturmuseum)
ul. Bernardyńska 5
PL 50-156 Wrocław
 www.ma.wroc.pl
(Di/Mi/Fr/Sa 10-16, Do 12-18, So 11-17 Uhr)

Wrocław / Breslau

Antropogeneza; Ontogeneza i patologie w szkliecie człowieka; Kulturowe obrządki pochówkowe (wystawy stałe) / Anthropogenese; Ontogenese und Pathologie im Skelett des Menschen; Kulturelle Bestattungsrituale (Dauerausstellungen)

Muzeum Człowieka
(Museum für Menschenkunde)
ul. Kuźnicza 35
PL 50-138 Wrocław
 www.antropo.uni.wroc.pl
(Di-Fr 12-16, Sa 9-17 Uhr)

Wrocław / Breslau

Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość (wystawa stała) / Die Niederschlesier. Erinnerung, Kultur, Identität (Dauerausstellung)

Dzikość i lyrika – malarstwo Waldemara Szermańskiego / Wildheit und Lyrik - Malerei von Waldemar Szermański
bis 14.04.2007

Muzeum Ethnograficzne
(Ethnographisches Museum)
ul. R. Traugutta 111/113
PL 50-419 Wrocław
 www.mnwr.art.pl
(Di/Mi/Fr/Sa/So 10-16, Do 9-16 Uhr)

Wrocław / Breslau

Rozwój świata roślinnego; Rozwój świata zwierzęcego; Dokumentacja stratygrafii; Budowa geologiczna Sudetów (wystawy stałe) / Die Entwicklung der Pflanzen- und Tierwelt; Dokumentation der Stratigraphie; Der geologische Aufbau der Sudeten (Dauerausstellungen)

Muzeum Geologiczne im. Henryka Teisseyre
(Henryk Teisseyre - Geologisches Museum)
ul. W. Cybulskiego 30
PL 50-205 Wrocław
(Mo/Do 9-17, Di/Mi/Fr 9-15 Uhr)

Wrocław / Breslau

Muzeum Hanny i Eugeniusza Geppertów
(Hanna und Eugeniusz Geppert Museum)
ul. Ofiar Oświęcimskich 1/2
PL Wrocław
(nach telefonischer Vereinbarung 071/343 84 51 w. 117)

Wrocław / Breslau

Wegen Renovierungsarbeiten derzeit geschlossen.

Muzeum Historyczne
(Historisches Museum)
ul. Sukiennice 14/15
PL 50-107 Wrocław
 www.mmw.pl/muzeum/historyczne.php http://www.mnwr.art.pl/
(Mi-Sa 10-17, So 10-18 Uhr)

Wrocław / Breslau

Sala dawnej broni; Sala broni palnej; Sala im. Jacka Kijaka; Broń biała żołnierza polskiego XVIII-XX w. (wystawy stałe) / Saal der altertümlichen und historischen Waffen; Schusswaffensaal; Jacek-Kijak-Saal; Hieb- und Stichwaffen polnischer Soldaten vom 18. bis zum 20. Jhrt. (Dauerausstellungen)

Muzeum Militariów
(Militärmuseum)
ul. Cieszyńskiego 9
PL 50-136 Wrocław
 www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl
(Mi-Sa 11-17, So 10-18 Uhr)

Wrocław / Breslau

Zbiór mineralów świata; Minerały Polski; Polskie kamienie szlachetnie i ozdobne; Meteoryty (wystawy stałe) / Mineralien aus aller Welt; Mineralien aus Polen; Polnische Edel- und Ziersteine; Meteoriten (Dauerausstellungen)

Muzeum Mineralogiczne
(Mineralogisches Museum)
ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław
(Mo-Fr 10-15 Uhr)

Oddz./Abteilung ul. Kuźnicza 22
(Mo-Sa 10-15 Uhr)

Wrocław / Breslau

Śląska rzeźba kamienna XII-XVI w.; Sztuka śląska XIV-XVI w.; Sztuka śląska XVI-XIX w.; Sztuka polska XVII-XIX w.; Sztuka polska XX w. (wystawy stałe) / Schlesische Skulpturen des 12.-16. Jhrts.; Schlesische Kunst des 14.-16. Jhrts.; Schlesische Kunst des 16.-19. Jhrts.; Polnische Kunst des 17.-19. Jhrts.; Polnische Kunst des 20. Jhrts.; (Dauerausstellungen)

Od zmierzchu do świtu. Moda na wieczór i karnawał / Von der Dämmerung bis zum Morgengrauen. Mode für den Abend und für Karneval
bis 09.04.2007

Jan Bułhak (1876-1950) - Fotografik / Jan Bułhak (1876-1950) - Fotograf
14.03.-22.04.2007

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
(Nationalmuseum Breslau)
Plac Powstańców Warszawy 5
PL 50-153 Wrocław
 www.mnwr.art.pl
(Mi,Fr,So 10-16, Do 9-16, Sa 10-18 Uhr)

Wrocław / Breslau

Obrazy i przedmioty sztuki użytkowej (wystawa stała) / Bilder und Objekte der Gebrauchskunst (Dauerausstellung)

Historia Poczty Polskiej; Telegraf i telefon; Radio i telewizja (wystawy stałe) / Geschichte der Polnischen Post; Telegraf und Telefon; Radio und Fernsehen (Dauerausstellungen)

Szyldy i skrzynki pocztowe; Polskie znaczki pocztowe (wystawy stałe) / Postschilder und Briefkästen (Dauerausstellung)

Konne pojazdy pocztowe (wystawa stała) / Postkutschenpferde (Dauerausstellung)

Muzeum Poczty i Telekomunikacji
(Post- und Telekommunikationsmuseum)
ul. Z. Kasińskiego 1
PL 50-954 Wrocław
 www.poczta-polska.pl/muzeum_onas.htm
(Mo-Sa 10-15, So 11-14.30 Uhr)

Wrocław / Breslau

Świat zwierząt; Świat roślin; Układ kostny kręgowców; Owady i człowiek (wystawy stałe) / Die Tierwelt; Die Pflanzenwelt; Die Knochenstruktur von Wirbeltieren; Insekten und der Mensch (Dauerausstellungen)

Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego
(Museum für Naturkunde der Universität Breslau)
ul. Sienkiewicza 21
PL 50-335 Wrocław
 www.muzeum-przyrodnicze.uni.wroc.pl
(Di-So 10-16 Uhr)

Wrocław / Breslau

Historia radia - zbiory eksponatów i fotografie od lat 20. XX wieku do współczesności (wystawa stała) / Die Geschichte des Radios - Sammlung von Ausstellungsstücken und Fotografien aus den 20iger Jahren des 20igsten Jhrts. bis heute (Dauerausstellung)

Muzeum Radia
(Radiomuseum)
ul. Karkonoska 10
PL 50-015 Wrocław
(Di/Fr 12-18 Uhr)

Wrocław / Breslau

Muzeum Sztuki Cmentarnej
(Museum für Grabsteinkunst)
ul. Ślężna 37/39
PL 50-301 Wrocław
 www.mmw.pl/muzeum/sztuki-cmentarnej.php
(tgl. 10-18 Uhr)

Wrocław / Breslau

Medalierstwo na ziemiach polskich XVI-XX w.; Dawne medalierstwo Śląskie; Ordery i odznazcenia polskie; Panorama Plastyczna Dawnego Lwowa; Leopolitana (wystawy stałe) / Medaillenkunst auf polnischem Gebiet im 16.-20. Jhrt.; Alte schlesischen Medaillenkunst; Orden und polnische Abzeichen; Panorama des alten Lemberg; Leopolitana (Dauerausstellungen)

Muzeum Sztuki Medalierskiej
(Museum für Medaillenkunst)
ul. Kiełbaśnica 5
PL 50-108 Wrocław
 http://www.mnwr.art.pl/ www.mmw.pl/muzeum/sztuki-medalierskiej.php
(Mi-Sa 10-17, So 10-18 Uhr)

Wrocław / Breslau

Galeria Sławnych Wrocławian; Wrocławska Sztuka Złotnicza (wystawy stałe) / Die Galerie berühmter Breslauer; Breslauer Goldschniedekunst (Dauerausstellungen)

Muzeum Sztuki Mieszczańskiej
(Museum der Bürgerlichen Kunst)
Stary Ratusz
(altes Rathaus)
Rynek
50-106 Wrocław
 www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl
(Mi-Sa 11-17, So 10-18 Uhr)

Wrocław / Breslau

Aula Leopoldina; Oratorium Marianum; Wieża Matematyczna; 300 lat Uniwersytetu Wrocławskiego 1702-2002 (wystawy stałe) / Aula Leopoldina; Oratorium Marianum; Mathematik-Turm; 300 Jahre Breslauer Universität 1702-2002

Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego
(Museum der Universität Breslau)
pl. Uniwersytecki 1
Sala Longchamps
PL 50-137 Wrocław
 www.uni.wroc.pl
(Mo/Di/Do 10.30–15.30, Fr/Sa/So 11-17 Uhr)

Wrocław / Breslau

Panorama Racławicka
(Panorama von Racławice)
ul. Purkyniego 11
PL 50-155 Wrocław
 www.panoramaraclawicka.pl 
(Di-So 9-16 Uhr (Kasse) bis 20 Uhr Museum)

Zabrze / Hindenburg

Vorübergehend geschlossen, 02.08.2006

Muzeum Miejskie w Zabrzu
(Städtisches Museum Hindenburg)
Plac Krakowski 9
PL 41-800 Zabrze
 www.muzeum-miejskie-zabrze.pl
(Di, Mi, Fr 10-15 Uhr; Do 10-18 Uhr; Sa-So 10-14 Uhr)

Zabrze / Hindenburg

Dzieje techniki w polskim górnictwie węglowym (wystawa stała) / Die Geschichte der Technik im polnischen Kohlebergbau (Dauerausstellung)

Łączność kopalniana (wystawa stała) / Fernmeldewesen im Bergbau (Dauerausstellung)

Z górniczą lampą przez wieki (wystawa stała) / Mit der Bergbaulampe durch die Jahrhunderte (Dauerausstellung)

Kopaliny ziem polskich (wystawa stała) / Bodenschätze Polens (Dauerausstellung)

Węgiel jako surowiec chemiczny (wystawa stała) / Kohle als chemischer Rohstoff (Dauerausstellung)

Węgiel źródłem energii (wystawa stała) / Kohle als Energiequelle (Dauerausstellung)

W kręgu myśli i talentu. Uczeni i szkolnictwo górnicze w Polsce (wystawa stała) / Im Kreise vom Denken und Talent. Lehre und Ausbildung im Bergbau Polen (Dauerausstellung)

Izba i kuchnia górnicza, wnętrza mieszkalne z przełomu XIX i XX wieku (wystawa stała) / Bergarbeiterkammern und -küche, Wohnungsausstattungen um die Jahrhundertwende des 19. zum 20. Jhrt (Dauerausstellung)

U górnika gro muzyka (wystawa stała) / Beim Bergmann spielt die Musik (Dauerausstellung)

Górnicze stroje (wystawa stała) / Bergmannstrachten (Dauerausstellung)

Barbara Święta o górnikach pamięta (wystawa stała) / Die Heilige Barbara denkt an die Bergleute (Dauerausstellung)

Od kilofa i łopaty do maszyn zespołowych (wystawa stała) / Von Spitzhacke und Schaufel zu Maschinen (Dauerausstellung)

Muzeum Górnictwa Węglowego
(Bergbaumuseum Hindenburg)
ul. 3-go Maja 19
PL 41-800 Zabrze
 www.muzeumgornictwa.pl
(Di/Mi/Fr 9-15, Do 9-18, Sa 10-14, So 12-17 Uhr)

 

Zabrze / Hindenburg

Odział Muzeum Górnictwa Węglowego - Skansen "Królowa Luiza" w Zabrzach
(Freilichtmuseum "Königin Luise" in Hindenburg)
ul. Wolności 410
41-800 Zabrze
 www.muzeumgornictwa.pl/
(Mo-Fr 8-14, So ab 11 Uhr)

Ząbkowice Śląskie / Frankenstein

Laboratorium dr Frankensteina (wystawa stała) / Dr. Frankensteins Laboratorium (Dauerausstellung)

Izba Pamiątek Regionalnych
(Zimmer regionaler Erinnerung)
ul. Krzywa 1
PL 57-200 Ząbkowice Śląskie
(Di-Sa 9-16 und vom 01.06.-15.09. auch So 11-17 Uhr)

Zgorzelec

Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu
(Städtisches Kulturhaus Zgorzelec)
Parkowa 1
PL 59-900 Zgorzelec
 www.mdk.zgorzelec.com
(Mi-Fr 14-18.30; Sa-So 12-18 Uhr)

Zgorzelec

Dom Jakuba Boehme
(Jakob Böhme Haus)
ul.Daszyńskiego 12
PL 59-900 Zgorzelec
 www.mdk.zgorzelec.com
(Di-Do 10-14; Fr-So 12-17 Uhr)

Zielona Góra / Grünberg

Zielona Góra – początki i rozwój miasta; Piastowscy Książęta Śląska Lubuskiego (wystawy stałe) / Ehemaliges Zielona Góra - Anfang und Entwicklung der Stadt; Die Herzöge der Piasten Dynastie in Lebuser Schlesien (Dauerausstellungen) 

Śląskie rzemiosło konwisarskie (wystawa stała) / Schlesische Zinngießerei (Dauerausstellung)

Galeria witraży Marii Powalisz-Bardońskiej; Galeria Mariana Kruczka; Galeria Sztuki Śląska Lubuskiego (wystawy stałe) / Galerie der Glasmalerei von Maria Powalisz - Bardońska; Die Galerie von Marian Kruczek; Kunstgalerie des Leduser Schlesiens (Dauerausstellungen)

Obrazy zielonogórskiego winiarstwa (wystawa stała) / Bilder aus dem Grünberger Weinanbau (Dauerausstellung)

Sala Zegarowa (wystawa stała) / Uhrensaal (Dauerausstellung)

Wojciech Müller - Prace 2007 / Wojciech Müller - Arbeiten 2007
bis 15.04.2007

Pejzaże zielonogórskie z kolekcji Muzeum Ziemi Lubuskiej / Grünberger Landschaften aus der Sammlung des Museums der Lebuser Landes
07.03.-10.05.2007

My zielonogórzanie, nasz lubuski dom. Ireneusz Wróbel / Wir Grünberger, unser Lebuser Haus. Ireneusz Wróbel
07.03.-13.05.2007

Kanony wiary - oblicze ikony XVIII-XX w. ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej / Glaubenskanons - Antlitz-Ikonen des 18. bis 20. Jh.
21.03.-13.05.2007

Historia kart do gry na Śląsku / Die Geschichte der Spielkarten in Schlesien
21.03.-27.05.2007

Muzeum Ziemi Lubuskiej
(Museum des Lebuser Landes)
ul. Niepodległości 15
65-048 Zielona Góra
 www.zgora.pl/muzeum
(Mi-Fr 11-17, Sa 10-15, So 10-16 Uhr)

Ziębice / Münsterberg

Kolekcja żelazek; Gabinet barokowy; Sala etnograficzna; Salonik mieszczański Biedermeier; Kolekcja Josepha Langera; Kuchnia; Zbrojowna; Sala rzeźby (wystawy stałe) / Bügeleisen-Sammlung; Barock-Kabinett; Ethnografischer Saal; Salon im Biedermeierstil; Die Sammlung von Joseph Langer; Küche; Zeughaus; Skulpturen-Saal (Dauerausstellungen)

Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego
(Museum für Haushaltsgerätschaften)
Rynek - Ratusz 44
PL 57-220 Ziębice
 www.ziebice.pl http://www.zgora.pl/muzeum
(Di-Fr 10-16, Sa-So 12-16 Uhr)

Złotoryja / Goldberg

Rodzimej kultury ludowej (wystawa stała) / Einheimische Folklore (Dauerausstellung)

Muzeum Złota
(Gold-Museum)
ul. Zaułek 2
PL 59-500 Złotoryja
 www.zokir.karr.pl/reszta/Muzeum.htm
(Di-Sa 9-16, So 10-15 Uhr)