Seiten in anderer Sprache:

Druckansicht aufrufen:

Suchbegriff eingeben:

Hauptnavigation:

Unternavigation:

BIELSKO-BIAŁA / BIELITZ-BIALA

MUZEUM W BIELSKU-BIAŁEJ / MUSEUM IN BIELITZ-BIALA

Wystawa czasowa / Sonderausstellung

Kobiety malują kobiety / Frauen malen Frauen
(bis 24.04.2011)

 

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Z dziejów miasta i zamku - Wystawa archeologiczno-historyczna / Aus der Stadt- und Schlossgeschichte - Ausstellung zur Geschichte und Archäologie der Stadt

Galeria malarstwa XIX-XX wieku / Malerei des 19.
und 20. Jhs.

Zbrojownia i Pokój Myśliwski / Jagdzimmer und Rüstkammer

Adres / Adresse

Zamek
ul. Wzgórze 16
PL 43-300 Biełsko-Biala
 www.muzeum.bielsko.pl
(Di/Sa 10–15, Mi/Do 9–17, Fr 10–18 Uhr)

MUZEUM TECHNIKI I WŁOKIENNICTWA / TECHNIK- UND TEXTILMUSEUM

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Maszyny i urządzenia pracujące w przędzalniach wełny / Maschinen und Arbeitseinrichtungen in Woll-Spinnereien

Widoki dawnych fabryk Bielska, Białej i okolic z 1870 roku / Ansichten früherer Fabriken in Bielsko, Biala und Umgebung aus dem Jahre 1870

Zespół maszyn do wyrobu kapeluszy, maszyny służące do wykańczania tkanin, dawne pralnice, magle i maszyny do szycia / Maschinen zur Hutherstellung, Hilfsmaschinen zur Stoffverarbeitung, frühe Waschmaschinen, Mangeln und Nähmaschinen

Adres / Adresse

ul. Sukiennicza 7
PL 43-300 Biełsko-Biala

MUZEUM DOM TKACZA / MUSEUM TUCHMACHERHAUS

Wystawa stała / Dauerausstellung

Dom i warsztat sukienniczego / Tuchmacherhaus und Werkstatt

Adres / Adresse

ul. Sobieskiego 51
PL 43-300 Biełsko-Biala

BOLESŁAWIEC / BUNZLAU

MUZEUM CERAMIKI / KERAMIKMUSEUM

Wystawy czasowe / Sonderausstellungen

Miasta i Czas / Die Städte und die Zeit
(seit 29.01.2011)

 

Księżacy i ich świat. Kultura ludowa regionu łowickiego w I poł. XX w / Die Fürsten und ihre Welt. Die Volkskultur in der Łowiczer Region in der 1. Hälfte des 20. Jhs.
(bis 25.04.2011)

 

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Bunzlauer Keramik vom 18. Jhrt. bis zur Gegenwart, europäische Keramik(Remont budynku Muzeum przy ul. Mickiewicza 13 / Restaurierungsarbeiten im Museumsgebäude ul. Mickiewicza 13)

Historia Miasta / Die Stadtgeschichte
(Dział Historii Miasta, Abteilung Stadtgeschichte)

Adresy / Adressen

ul. Mickiewicza 13
PL 59-700 Bolesławiec
 www.muzeum.boleslawiec.net
(Di-Fr 10-16, So 11-16 Uhr)

Dział Historii Miasta / Abteilung Stadtgeschichte
ul. Kutuzowa 14
PL 59-700 Bolesławiec
(Mi-Fr 10-15, So 11-16 Uhr)

BOLKÓW / BOLKENHAIN

MUZEUM KARKONOSKIE, ODDZIAŁ ZAMEK W BOLKOWIE / RIESENGEBIRGSMUSEUM, ABT. BURG BOLKENHAIN

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Zabudowania zamkowe z XIII-XVI wieku, cysterna, wieża widokowa, loch głodowy, tzw. Dom Niewiast. Rekonstrukcja kuźni zamkowej / Burggebäude (13.-16. Jh.), Zisterne, Aussichtsturm, Hungerverlies, sog. Weiberhaus, Rekonstruktion der Schloss-Schmiede

Adres / Adresse

ul. Bolka
PL 59-420 Bolków
 www.muzeumkarkonoskie.pl
 www.zamek-bolkow.info.pl
(Di-So 9-15.30 Uhr)

Bruntál / Freudenthal

MUZEUM V BRUNTALE / MUSEUM FREUDENTHAL

Wystawa stała / Dauerausstellung

Zámecká expozice a zámecká obrazárna / Renaissanceschloss mit Originalausstattung aus dem 17.-18. Jh. und Galerie europäischer Malerei

Adres / Adresse

Zámecké nám. 7
CZ 792 01 Bruntál
 www.bruntal-zamek.cz
(IV, X: 9-12, 12.30-16; V-IX: 9-12, 12.30-17 Uhr)

BRZEG / BRIEG

MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH / MUSEUM DER SCHLESISCHEN PIASTEN

Wystawy czasowe / Sonderausstellungen

Komody meble dla wygody / Kommoden, Möbel für die Bequemlichkeit

Urok dawnych rezydencji. Śląskie zamki i pałace w grafice XIX wieku / Der Charme alter Residenzen. Schlesische Schlösser und Paläste in Grafiken des 19. Jhs.
(bis September 2011)

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Sztuka śląska XV - XVIII w. ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu / Schlesische Kunst des 15. - 18. Jh. aus den Sammlungen des Nationalmuseums Breslau

Z tradycji i przeszłości Piastów Śląskich / Aus der Tradition und der Vergangenheit der schlesischen Piasten

Brzeg - 750 lat  / 750 Jahre Brieg

Mennictwo Piastów Śląskich / Münzkunde der Schlesischen Piasten

"Memoriae Piastorum Principum Silesiae"

Adres / Adresse

Plac Zamkowy 1
PL 49-300 Brzeg
 www.zamek.brzeg.pl
(Di/Do-So 10-16, Mi 10-18 Uhr)

BYSTRZYCA KŁODZKA / HABELSCHWERDT

MUZEUM FILUMENISTYCZNE / STREICHHOLZMUSEUM

Wystawa czasowa / Sonderausstellung

 

Mleczko w Muzeum / Satirezeichnungen von Adrzej Mleczko
(seit Januar 2011)

 

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

 

Historia niecenia ognia / Die Geschichte des Feuermachens

 

Etykiety i opakowania zapałczane z całego świata / Streichholzschachteln und -Etiketten aus der ganzen Welt

 

Świat zapalniczek / Die Welt der Feuerzeuge

 

Adres / Adresse

Mały Rynek 1
PL 57-500 Bystrzyca Kłodzka
 www.muzeum.filumen.webpark.pl
(Di-So 8-16 Uhr)

BYTOM / BEUTHEN

MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE / OBERSCHLESISCHES MUSEUM

Wystawy czasowe / Sonderausstellungen

Galeria Sztuki Współczesnej. Pokaz 4 / Galerie für Moderne Kunst. Vorführung 4

 

Kobieta w dziejach i współczesności Bytomia / Die Frau in der Geschichte und Gegenwart Beuthens
(bis 31.07.2011)

 

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

 

Przyroda Górnego Śląska - Lasy / Die Natur Oberschlesiens - Wälder

 

Z życia ludu śłąskiego XIX-XX w. / Aus dem Leben des einfachen Volkes im Schlesien des 19. und 20. Jh.

 

Galeria malarstwa polskiego / Polnische Malerei

 

Adres / Adresse

 

pl. Jana III Sobieskiego 2
PL 41-902 Bytom
 www.muzeum.bytom.pl
(Di/Do/Fr 10-15, Mi 10-18, Sa/So 11-15 Uhr)

CHOJNÓW / HAYNAU

MUZEUM REGIONALNE W CHOJNOWIE / HAYNAUER REGIONALMUSEUM

Wystawa czasowa / Sonderausstellung

Renesansowe dwory na Śląsku / Renaissancehöfe in Schlesien
(bis Mai 2011)

 

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

 

Renesansowe sgraffita z dworu Schellendorfów z Zagrodna / Broń biała i palna / Historia Chojnowa od czasów najdawniejszych do końca XIX w. / Dawne ślusarstwo i kowalstwo / Lapidarium (Kamienarka XIV-XIX w.) / Kolekcja XVI-wiecznych kafli / Chojnowskie Organizacje Cechowe / Relikty dawnego założenia zamkowego z końca XIII w.

 

Renaissance-Sgraffiti vom Schloss der Schellendorf aus Adelsdorf / Blank- und Feuerwaffen / Die Geschichte Haynaus von der frühen Neuzeit bis zum Ende des 19. Jh. / Das frühe Schlosser- und Schmiedehandwerk / Lapidarium / Sammlung von Kacheln aus dem 16. Jh. / Die Haynauer Zünfte / Relikte vom frühen Schlossbau Ende des 13. Jh. 

 

Adres / Adresse

 

pl. Zamkowy 3
PL 59-225 Chojnów
 www.muzeum.chojnow.eu
(Mi-Fr 8-16, Sa/So 11-16 Uhr)

CHORZÓW / KÖNIGSHÜTTE

MUZEUM W CHORZOWIE / MUSEUM KÖNIGSHÜTTE

Wystawa czasowa / Sonderausstellung

90 lat pod znakiem harcerskiej lilijki / 90 Jahre unter dem Zeichen der Pfadfinderrautenlilie

 

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

 

Z dziejów pieniądza. Polska - Śląsk / Die Geschichte des Geldes. Polen - Schlesien

 

750 lat Chorzowa Starego / 750 Königshütte

 

Św. Kinga - patronka salin / Die hl. Kunigunde - Patronin der Salzbergwerke

 

Adres / Adresse

 

ul. Powstańców 25
PL 41-500 Chorzów
 www.muzeum.chorzow.pl
(Di/Do/Fr 9.15, Mi 9-17, Sa/So 10-14 Uhr)

CIESZYN / TESCHEN

MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO / MUSEUM DES TESCHENER SCHLESIEN

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Na skrzyżowaniu dziejów i kultur; Barok na Śląsku Cieszyńskim / Im Schnittpunkt der Geschichten und Kulturen; Barock im Teschener Schlesien 

Cieszyńskie tramwaje w Internecie / Teschener Straßenbahnen im Internet

Adres / Adresse

ul. T. Regera 6
PL 43-400 Cieszyn
 www.muzeumcieszyn.pl
(Di/Do 10-15, Mi/Fr 12-16, Sa/So 10-14 Uhr)

ČESKý TĚŠÍN / TESCHEN

MUZEUM TĚŠÍNSKA / TESCHENER MUSEUM

Wystawa czasowa / Sonderausstellung

Z nových přírůstků Muzea Těšínska / Aus den neuen Exponaten des Museums
(bis 26.08.2011)

 

Wystawa stała / Dauerausstellung

 

Obrázky z minulosti Těšínského Slezska / Bilder aus Vergangenheit des Teschener Schlesien

 

Adres / Adresse

 

Hlavní třída 15
CZ 737 01 Český Těšín
 www.muzeumct.cz

 

Darmstadt

DEUTSCHES POLEN-INSTITUT

Adres / Adresse

Haus Olbrich
Alexandraweg 28
64287 Darmstadt
 www.deutsches-polen-institut.de
(Mo-Do 10-17, Fr 10-13 Uhr)

DRESDEN

KRASZEWSKI MUSEUM

Sonderausstellung

Volksrepublik Polen. Das Ende des Kommunismus - Fotos die zu Symbolen geworden sind
(bis 31.08.2011)

 

Dauerausstellung

Das Leben des vielseitigen Schriftstellers Jósef Ignacy Kraszewski

Adres / Adresse

Nordstraße 28D
01099 Dresden
 www.museen-dresden.de
(Mi-So 10-18 Uhr)

Duszniki Zdrój / Bad Reinerz

MUZEUM PAPIERNICTWA / PAPIERMUSEUM

Wystawa czasowa / Sonderausstellung

Iwan i Irina Malińscy - artyści Kudowskiej Cyganerii / Iwan i Irina Malińscy – Künstler der Bad Kudowaer Boheme
(bis Mai 2011)

 

Wystawa stała / Dauerausstellung

Historia papieru i papiernictwa na świecie, w Polsce i na Śląsku / Geschichte des Papiers und der Papierherstelllung (Welt, Polen, Schlesien)

Adres / Adresse

ul. Kłodzka 42
PL 57-340 Duszniki-Zdrój
 www.muzpap.pl
(V-X tgl. 9-17, XI-IV tgl. 9-15 Uhr)

Dzierżoniów / Reichenbach im Eulengebirge

SOWIOGÓRSKIE MUZEUM TECHNIKI / TECHNIKMUSEUM DES EULENGEBIRGES

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Parowozownia Dzierżoniow / Dampflokschuppen Reichenbach

Folwark Dieriga w Bielawie / Gutshof Dierig in Langenbielau
(an der Kreuzung ul. Strażackiej und ul. Hempla)

Kopalnia Silberloch  / Bergwerk Silberloch

Adres / Adresse

ul. Sienkiewicza 19
PL 58-200 Dzierżonów
 www.nadbor.pwr.wroc.pl/parowozownia http://www.muzeum-ctnog.zielman.pl/ 

Erkner

GERHART-HAUPTMANN-MUSEUM

Sonderausstellung

Die schwarze Maske
(04.06.-31.08.2011)

Dauerausstellung

Gerhart Hauptmann - Leben und Werk

Adres / Adresse

Gerhart-Hauptmann-Straße 1-2
D 15537 Erkner
 www.gerhart-hauptmann.org
(Di-So 11-17 Uhr)

Frýdek-Místek / Friedeck

MUZEUM BESKYD FRÝDEK MÍSTEK / MUSEUM DER BESKIDEN IN FRIEDECK

Wystawy czasowe / Sonderausstellungen

Hukvaldy - příběh hradu / Hochwald – Die Geschichte einer Burg
(21.04.-29.05.2011)

 

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

 

Zámecký okruh /Schlossrundgang

 

Beskydy, příroda a lidé / Beskiden, Natur und Mensch

 

Frýdek a Místek / Friedeck und Místek

 

Frýdek - Mariánské poutní místo / Friedeck – eine Marienwalfahrtstätte

 

Lenka Kovalová - Zastavení na cestě / Auf der Reise gefunden

 

Adres / Adresse

 

Hluboká 66
CZ 738 01 Frýdek-Místek
 web.telecom.cz/muzeumbeskyd
(Di/Mi/Fr 8-12, 12.30-16, Do 8-12, 12.30-17, Sa/So/Feiertag 13-17 Uhr)