Seiten in anderer Sprache:

Druckansicht aufrufen:

Suchbegriff eingeben:

Hauptnavigation:

Unternavigation:

BIELSKO-BIAŁA / BIELITZ-BIALA

 

MUZEUM W BIELSKU-BIAŁEJ / MUSEUM IN BIELITZ-BIALA

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Z dziejów miasta i zamku - Wystawa archeologiczno-historyczna /
Aus der Stadt- und Schlossgeschichte - Ausstellung zur Geschichte und Archäologie der Stadt

Galeria malarstwa XIX-XX wieku /
Malerei des 19. und 20. Jhs.

Zbrojownia i Pokój Myśliwski /
Jagdzimmer und Rüstkammer

Wystawa czasowa / Sonderausstellung

260. rocznica nabycia państwa bielskiego przez Aleksandra Józefa Sułkowskiego (do 31.12.2012) /
260. Jahrestag des Erwerbs der Standesherrschaft Bielitz durch Aleksander Józef Sułkowski
(bis 31.12.2012)

Muzeum w Bielsku-Białej
ul. Wzgórze 16
PL 43-300 Biełsko-Biala
 www.muzeum.bielsko.pl
(Di/Sa 10–15, Mi/Do 9–17, Fr 10–18 Uhr)

 

MUZEUM TECHNIKI I WŁÓKIENNICTWA / TECHNIK- UND TEXTILMUSEUM

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Maszyny i urządzenia pracujące w przędzalniach wełny / Maschinen und Arbeitseinrichtungen in Woll-Spinnereien

Widoki dawnych fabryk Bielska, Białej i okolic z 1870 roku / Ansichten früherer Fabriken in Bielsko, Biala und Umgebung aus dem Jahre 1870

Zespół maszyn do wyrobu kapeluszy, maszyny służące do wykańczania tkanin, dawne pralnice, magle i maszyny do szycia / Maschinen zur Hutherstellung, Hilfsmaschinen zur Stoffverarbeitung, alte Waschmaschinen, Mangeln und Nähmaschinen

Muzeum Techniki i Włókiennictwa
ul. Sukiennicza 7
PL 43-300 Biełsko-Biala

 

MUZEUM DOM TKACZA / MUSEUM TUCHMACHERHAUS

Wystawa stała / Dauerausstellung

Dom i warsztat sukienniczego /
Tuchmacherhaus und Werkstatt

Muzeum Dom Tkacza
ul. Sobieskiego 51
PL 43-300 Biełsko-Biala

BOLESŁAWIEC / BUNZLAU

MUZEUM CERAMIKI / KERAMIKMUSEUM

Wystawa czasowa / Sonderausstellung

Czesław Matyjewicz - Rzeźba / Czesław Matyjewicz - Skulpturen
(ab 24.08.2012)

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Ekspozycja bolesławieckiej ceramiki do 1945 r.; Ekspozycja bolesławieckiej ceramiki po 1945 roku; Bolesławieckie plenery ceramiczno-rzeźbiarskie/
Bunzlauer Ausstellung der Keramik vor 1945; Bunzlauer Ausstellung der zeitgenössischen Keramik seit 1945; Ergebnisse der Keramik-Kunst-Workshops

Muzeum Ceramiki
ul. Mickiewicza 13
PL 59-700 Bolesławiec
 www.muzeum.boleslawiec.net
(Di-Fr 10-16, So 11-16 Uhr)

Dział Historii Miasta
ul. Kutuzowa 14
PL 59-700 Bolesławiec
(Mi-Fr 10-15, So 11-16 Uhr)

BOLKÓW / BOLKENHAIN

MUZEUM KARKONOSKIE, ODDZIAŁ ZAMEK W BOLKOWIE / RIESENGEBIRGSMUSEUM, ABT. BURG BOLKENHAIN

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Budownictwo obronne Księstwa Świdnicko-Jaworskiego/ Wehrbauten im Herzogtum Schweidnitz-Jauer

 

Muzeum Karkonoskie
ul. Bolka
PL 59-420 Bolków
 www.muzeumkarkonoskie.pl
 www.zamek-bolkow.info.pl
(od 1 października do 30 kwietnia: wt - pt 9-15.30/ vom 1. Oktober bis zum 30 April: Di-Fr 9-15.30 Uhr, od 1 listopada do 31 marca: sob.-ndz.: 9 - 15.30/ vom 1. November bis zum 31.März: Sa-So: 9-15.30 Uhr)

BRZEG / BRIEG

MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH / MUSEUM DER SCHLESISCHEN PIASTEN

 

Wystawy czasowe / Sonderausstellungen

Nie tylko balast - rzeźba ceramiczna/ Nicht nur Ballast - Keramikskulptur
/wrzesień - październik 2012 r./ September-Oktober 2012

 

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Sztuka śląska XV - XVIII w. ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu; Z tradycji i przeszłości Piastów Śląskich; Memoriae Piastorum Principum Silesiae;
Paradne zbroje i ubiór Piastów Śląskich XIII – XVII w.; Blask lampy naftowej/
Schlesische Kunst des 15. - 18. Jh. aus den Sammlungen des Nationalmuseums Breslau; Aus der Tradition und der Vergangenheit der schlesischen Piasten; Festliche Rüstungen und Kleidungen der Schlesischen Piasta XIII-XVII Jhd.; Schein von Petroleumlampen

POLONIA - obraz ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu; BITWA POD GRUNWALDEM - kolekcja prywatna - Jana Styki - malowany poemat narodowy/
POLONIA - Bild aus den Sammlungen des Nationalmuseums Breslau;
SCHLACHT BEI TANNENBERG - aus einer Privatsammlung - Jan Stykas gemaltes Nationalepos

Muzeum Piastów Śląskich
Plac Zamkowy 1
PL 49-300 Brzeg
 www.zamek.brzeg.pl
(Di-So 10-17)

BYSTRZYCA KŁODZKA / HABELSCHWERDT

MUZEUM FILUMENISTYCZNE / STREICHHOLZMUSEUM

 

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Historia niecenia ognia; Świat etykiet; Bystrzyca Kłodzka - oblicza miasta; Zaczarowany świat zapałek; Mleczko w Muzeum/
Die Geschichte des Feuermachens; Streichholzschachteln und - Etiketten aus der ganzen Welt; Habelscherdt - verschiedene Ansichten der Stadt;
Verzauberte Streichholz-Welt-Galerie; Satirezeichnungen von Andrzej Mleczko
(seit Januar 2011)

 

Muzeum Filumenistyczne
Mały Rynek 1
PL 57-500 Bystrzyca Kłodzka
(Di-Sam 8-16 Uhr, Son 10-15 Uhr)

BYTOM / BEUTHEN

MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE / OBERSCHLESISCHES MUSEUM

 

Wystawy czasowe / Sonderausstellungen

Muzyczny exlibris / Musikalisches Exlibris  (19.09.-18.11.2012)

Utracone nadzieje. Ludność żydowska w województwie śląskim/katowickim w latach 1945-1970r. /
Trügerische Hoffnung. Jüdische Bevölkerung in der Woiwodschaft Schlesien/Kattowitz in den Jahren 1945-1970
(6.09.2012-31.01.2013)

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Przyroda Górnego Śląska - Lasy; Z życia ludu śłąskiego XIX-XX w.; Galeria malarstwa polskiego; Przyroda Górnego Śląska. Wody i mokradła;
/ Die Natur Oberschlesiens - Wälder; Aus dem Leben des einfachen Volkes im Schlesien des 19. und 20. Jh.; Polnische Malerei;
Die Natur Oberschlesiens - Gewässer und Sumpfgebiete

 

Muzeum Górnośląskie
pl. Jana III Sobieskiego 2
PL 41-902 Bytom
 www.muzeum.bytom.pl
(Di/Do/Fr 9-15, Mi 10-18, Sa 11-16, Sonn- und Feiertage 11-15 Uhr)

CHOJNÓW / HAYNAU

MUZEUM REGIONALNE W CHOJNOWIE / HAYNAUER REGIONALMUSEUM

 

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Renesansowe sgraffita z dworu Schellendorfów z Zagrodna / Broń biała i palna / Historia Chojnowa od czasów najdawniejszych do końca XIX w. / Dawne ślusarstwo i kowalstwo / Lapidarium (Kamienarka XIV-XIX w.) / Kolekcja XVI-wiecznych kafli / Chojnowskie Organizacje Cechowe / Relikty dawnego założenia zamkowego z końca XIII w.

 

Renaissance-Sgraffiti vom Schloss der Schellendorf aus Adelsdorf / Blank- und Feuerwaffen / Die Geschichte Haynaus von der frühen Neuzeit bis zum Ende des 19. Jh. / Das frühe Schlosser- und Schmiedehandwerk / Lapidarium / Sammlung von Kacheln aus dem 16. Jh. / Die Haynauer Zünfte / Relikte vom alten Schlossbau Ende des 13. Jh. 

 

 

 

 

Muzeum Regionalne w Chojnowie

pl. Zamkowy 3
PL 59-225 Chojnów
 www.muzeum.chojnow.eu
(Di-Fr 8-16, Sa 11-16 Uhr)

CHORZÓW / KÖNIGSHÜTTE

MUZEUM W CHORZOWIE / MUSEUM KÖNIGSHÜTTE

 

Wystawa czasowa / Sonderausstellung

Śląsk nasz - 1922 - oferta edukacyjna jesień 2012 / Unser Schlesien - 1922 - Bildungsangebot Herbst 2012

Pieniądz zastępczy na Górnym Śląsku 1914 - 1924/ Notgeld in Oberschlesien 1914-1924

 

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Z dziejów pieniądza. Polska - Śląsk / Die Geschichte des Geldes. Polen - Schlesien

 

Muzeum w Chorzowie
ul. Powstańców 25
PL 41-500 Chorzów
 www.muzeum.chorzow.pl
(Di/Do/Fr 9-15, Mi 9-17, Sa/So 10-14 Uhr)

CIESZYN / TESCHEN

MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO / MUSEUM DES TESCHENER SCHLESIEN

 

Wystawa czasowa / Sonderausstellung

Ze świętym obrazkiem przez życie / Mit heiligem Bildchen durch das ganze Leben (21.07.2012 bis 04.11.2012)

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Na skrzyżowaniu dziejów i kultur; Sztuka gotyku i renesans/
/Im Schnittpunkt der Geschichten und Kulturen; Kunst der Gotik und Renaissance

 

Muzeum Śląska Cieszyńskiego
ul. T. Regera 6
PL 43-400 Cieszyn
 www.muzeumcieszyn.pl
(Di/Do/Fr/Sa 10-14, Mi 12-16, So 10-14 Uhr)

ČESKý TĚŠÍN / TESCHEN

MUZEUM TĚŠÍNSKA / TESCHENER MUSEUM

 

Wystawa stała / Dauerausstellung

Obrázky z minulosti Těšínského Slezska / Bilder aus Vergangenheit des Teschener Schlesien 20.07.2011 - 31.08.2013
 

Muzeum těšínska

Hlavní třída 15
CZ 737 01 Český Těšín
 www.muzeumct.cz

 

COTTBUSS

STIFTUNG FÜRST-PÜCKLER-MUSEUM PARK UND SCHLOSS BRANITZ

 

Sonderausstellung

„Die Zwillinge Siegmund und Siegbert Hahn. Ein Graphiker und ein Maler"
(06.05. bis 07.04.2013
)

Dauerausstellungen

„...alles ist anders als an anderen Orten, phantastisch, überraschend märchenhaft“ Hermann Fürst von Pückler-Muskau (1785-1871)

„Carl Blechen ( 1798-1840) Genie der Farbe. Maler des Lichts.“

 

Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz
Besucherzentrum auf dem Gutshof
Robinienweg 5
03042 Cottbus
 www.pueckler-museum.de 

Öffnungszeiten
1. Nov. bis 30. März
Di–So 11–17 Uhr

DUSZNIKI ZDRÓJ / BAD REINERZ

MUZEUM PAPIERNICTWA / PAPIERMUSEUM

 

Wystawa stała / Dauerausstellung

Historia papieru i papiernictwa na świecie, w Polsce i na Śląsku / Geschichte des Papiers und der Papierherstelllung (Welt, Polen, Schlesien)

 

Muzeum Papiernictwa                 
ul. Kłodzka 42
PL 57-340 Duszniki-Zdrój
 www.muzpap.pl
(XI-IV Di-So 9-15 Uhr)

DZIERŻONIÓW / REICHENBACH IM EULENGEBIRGE

SOWIOGÓRSKIE MUZEUM TECHNIKI / TECHNIKMUSEUM DES EULENGEBIRGES

 

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Parowozownia Dzierżoniow; Folwark Dieriga w Bielawie; Kopalnia Silberloch

/Dampflokschuppen Reichenbach; Gutshof Dierig in Langenbielau (an der Kreuzung ul. Strażackiej und ul. Hempla); Kopalnia Silberloch/ Bergwerk Silberloch

UWAGA: działalność obiektu czasowo zawieszona!/ die Tätigkeit des Museums vorübergehend eingestellt!

Sowiogórskie Muzeum Techniki 
ul. Sienkiewicza 19
PL 58-200 Dzierżonów
 www.nadbor.pwr.wroc.pl/parowozownia http://www.muzeum-ctnog.zielman.pl/ 

ERKNER

GERHART HAUPTMANN MUSEUM

Dauerausstellung

Gerhart Hauptmann - Leben und Werk

Gerhart Hauptman Museum
Gerhart-Hauptmann-Straße 1-2
15537 Erkner
 www.hauptmannmuseum.de
(Di-So 11-17 Uhr)

 

FRÝDEK-MÍSTEK / FRIEDECK

 

MUZEUM BESKYD FRÝDEK MÍSTEK / MUSEUM DER BESKIDEN IN FRIEDECK

 

 

 

Wystawy stałe / Dauerausstellungen
Zámecký okruh /Schlossrundgang
Beskydy, příroda a lidé / Beskiden, Natur und Mensch
Frýdek a Místek / Friedeck und Místek
Frýdek - Mariánské poutní místo / Friedeck – eine Marienwalfahrtstätte
Lenka Kovalová - Zastavení na cestě / Auf der Reise gefunden

Wystawy czasowe/ Sonderaustellungen

Čas, který se nezastaví (25.10.2012 - 23.3.2013)
Kancionály (do listopadu 2012)/ bis Ende November

 

 

 

Muzeum Beskyd Frýdek Místek
Hluboká 66
CZ 738 01 Frýdek-Místek
 web.telecom.cz/muzeumbeskyd
(Di/Mi/Fr 8-12, 12.30-16, Do 8-12, 12.30-17, Sa/So/Feiertag 13-17 Uhr)