Seiten in anderer Sprache:

Druckansicht aufrufen:

Suchbegriff eingeben:

Hauptnavigation:

Unternavigation:

BIELSKO-BIAŁA / BIELITZ-BIALA

 

MUZEUM W BIELSKU-BIAŁEJ / MUSEUM IN BIELITZ-BIALA

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Z dziejów miasta i zamku - Wystawa archeologiczno-historyczna; Salon muzyczny; Wystawa etnograficzna; Wystawa sztuki XIV-XVII w.; Gabinet Pana, Damski salonik; Lapidarium/
Aus der Stadt- und Schlossgeschichte - Ausstellung zur Geschichte und Archäologie der Stadt; Musiksalon; Ethnografische Ausstellung; Kunstausstellung des 14. - 17. Jhrs.; Arbeitszimmer des Herrn, bürgerlicher Salon der Dame; Lapidarium

Wystawa czasowa / Sonderausstellung

Wystawa fotografii „Nisza świateł” - Roman Hryciów, Zbigniew Podsiadło, Piotr Borowicz, Tomasz Rak, Piotr Targosz/
Fotoausstellung "Lichter-Nische" - Autoren oben angeführt
(22.12.2012 - 27.12.2012)

260. rocznica nabycia państwa bielskiego przez Aleksandra Józefa Sułkowskiego /
260. Jahrestag des Erwerbs der Standesherrschaft Bielitz durch Aleksander Józef Sułkowski (14.10.2012 - 28.02.2013)

Jadwiga Smykowska - DRZEWORYT - Twórczość graficzna Jadwigi Smykowskiej,
jednej z najlepszych polskich artystek specjalizujących się w trudnej
i unikatowej technice drzeworytu sztorcowego/
Jadwiga Smykowska - Holzschnitt - grafisches Schaffen von Jadwiga Smykowska, eine der besten polnischen Künstlerinnen, spezialisiert auf eine schwierige und einzigartige Holzschnitt-Technik (07.09.2012 - 30.12.2012)

Muzeum w Bielsku-Białej
ul. Wzgórze 16
PL 43-300 Biełsko-Biala
 www.muzeum.bielsko.pl
(Di/Sa 10–15, Mi/Do 9–17, Fr 10–18 Uhr)

 

MUZEUM TECHNIKI I WŁÓKIENNICTWA / TECHNIK- UND TEXTILMUSEUM

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Maszyny i urządzenia pracujące w przędzalniach wełny / Maschinen und Arbeitseinrichtungen in Woll-Spinnereien

Widoki dawnych fabryk Bielska, Białej i okolic z 1870 roku / Ansichten früherer Fabriken in Bielsko, Biala und Umgebung aus dem Jahre 1870

Zespół maszyn do wyrobu kapeluszy, maszyny służące do wykańczania tkanin, dawne pralnice, magle i maszyny do szycia / Maschinen zur Hutherstellung, Hilfsmaschinen zur Stoffverarbeitung, alte Waschmaschinen, Mangeln und Nähmaschinen

Muzeum Techniki i Włókiennictwa
ul. Sukiennicza 7
PL 43-300 Biełsko-Biala

 

MUZEUM DOM TKACZA / MUSEUM TUCHMACHERHAUS

Wystawa stała / Dauerausstellung

Dom i warsztat sukienniczego /
Tuchmacherhaus und Werkstatt

Muzeum Dom Tkacza
ul. Sobieskiego 51
PL 43-300 Biełsko-Biala

BOLESŁAWIEC / BUNZLAU

MUZEUM CERAMIKI / KERAMIKMUSEUM

Wystawa czasowa / Sonderausstellung

Czesław Matyjewicz - Rzeźba / Czesław Matyjewicz - Skulpturen
(ab 24.08.2012)

Ogólnopolskie „Europejskie Dni Dziedzictwa - W tym roku przebiegają pod hasłem „Tajemnice codzienności”/
gesamtpolnische "Europäische Tage der Kulturerbe" - dieses Jahr unter dem Motto "Geheimnisse des Alltags"

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Ekspozycja bolesławieckiej ceramiki do 1945 r.; Ekspozycja bolesławieckiej ceramiki po 1945 roku; Bolesławieckie plenery ceramiczno-rzeźbiarskie; Wystawa Stała Działu Historii Miasta/
Bunzlauer Ausstellung der Keramik vor 1945; Bunzlauer Ausstellung der zeitgenössischen Keramik seit 1945; Ergebnisse der Keramik-Kunst-Workshops

Muzeum Ceramiki
ul. Mickiewicza 13
PL 59-700 Bolesławiec
 www.muzeum.boleslawiec.net
(Di-Fr 10-16, So 11-16 Uhr)

Dział Historii Miasta
ul. Kutuzowa 14
PL 59-700 Bolesławiec
(Mi-Fr 10-15, So 11-16 Uhr)

BOLKÓW / BOLKENHAIN

MUZEUM KARKONOSKIE, ODDZIAŁ ZAMEK W BOLKOWIE / RIESENGEBIRGSMUSEUM, ABT. BURG BOLKENHAIN

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Budownictwo obronne Księstwa Świdnicko-Jaworskiego/ Wehrbauten im Herzogtum Schweidnitz-Jauer

 

Muzeum Karkonoskie
ul. Bolka
PL 59-420 Bolków
 www.muzeumkarkonoskie.pl
 www.zamek-bolkow.info.pl
(od 1 października do 30 kwietnia: wt - pt 9-15.30/ vom 1. Oktober bis zum 30 April: Di-Fr 9-15.30 Uhr, od 1 listopada do 31 marca: sob.-ndz.: 9 - 15.30/ vom 1. November bis zum 31.März: Sa-So: 9-15.30 Uhr)

BRZEG / BRIEG

MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH / MUSEUM DER SCHLESISCHEN PIASTEN

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Sztuka śląska XV - XVIII w. ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu; Z tradycji i przeszłości Piastów Śląskich; Memoriae Piastorum Principum Silesiae;
Paradne zbroje i ubiór Piastów Śląskich XIII – XVII w.; Blask lampy naftowej/
Schlesische Kunst des 15. - 18. Jhs. aus den Sammlungen des Nationalmuseums Breslau; Aus der Tradition und der Vergangenheit der schlesischen Piasten; Festliche Rüstungen und Gewänder der Schlesischen Piasten im 13. - 17. Jhd.; Schein der Petroleumlampen

POLONIA - obraz ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu; BITWA POD GRUNWALDEM - kolekcja prywatna - Jana Styki - malowany poemat narodowy/
POLONIA - Bild aus den Sammlungen des Nationalmuseums Breslau;
SCHLACHT BEI TANNENBERG - aus einer Privatsammlung - Jan Stykas gemaltes Nationalepos

Muzeum Piastów Śląskich
Plac Zamkowy 1
PL 49-300 Brzeg
 www.zamek.brzeg.pl
(Di-So 10-17)

BYSTRZYCA KŁODZKA / HABELSCHWERDT

MUZEUM FILUMENISTYCZNE / STREICHHOLZMUSEUM

 

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Historia niecenia ognia; Świat etykiet; Bystrzyca Kłodzka - oblicza miasta; Zaczarowany świat zapałek; Mleczko w Muzeum; Waldemar Zieliński - wystawa pt. "Moje fascynacje historią fotografii"/
Die Geschichte des Feuermachens; Streichholzschachteln und - Etiketten aus der ganzen Welt; Habelschwerdt - verschiedene Ansichten der Stadt;
Verzauberte Streichholz-Welt-Galerie; Satirezeichnungen von Andrzej Mleczko; Waldemar Zieliński - Meine Faszination für die Geschichte der Photographie" (seit Januar 2011)

Muzeum Filumenistyczne
Mały Rynek 1
PL 57-500 Bystrzyca Kłodzka
(Di-Sam 8-16 Uhr, Son 10-15 Uhr)

BYTOM / BEUTHEN

MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE / OBERSCHLESISCHES MUSEUM

 

Wystawy czasowe / Sonderausstellungen

Utracone nadzieje. Ludność żydowska w województwie śląskim/katowickim w latach 1945-1970r. /
Trügerische Hoffnung. Jüdische Bevölkerung in der Woiwodschaft Schlesien/Kattowitz in den Jahren 1945-1970
(6.09.2012-31.01.2013)

„Różne oblicza natury” - wystawa Zygmunta Urzędnika to zestawienie wyjątkowych momentów uwiecznionych w kadrze, które są wynikiem niezwykłej wrażliwości autora na piękno przyrody/
"Die unterschiedlichen Gesichter der Natur" - Ausstellung von Zygmunt Urzędnik stellt außergewöhnliche Augenblicke zusammen, die das Ergebnis der Sensibilität des Autors für die Schönheit der Natur sind
(31.10. – 31.12.2012)

„Skarby średniowieczne Wielkopolski” to wystawa Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, która od listopada zagości w Bytomiu /
"Schätze des mittelalterlichen Großpolen" - Ausstellung des Museums der Ersten Piasten auf Lednica, zu Gast in Beuthen
(9.11.2012-17.02.2013)

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Przyroda Górnego Śląska - Lasy; Z życia ludu śłąskiego XIX-XX w.; Galeria malarstwa polskiego; Przyroda Górnego Śląska. Wody i mokradła;
/ Die Natur Oberschlesiens - Wälder; Aus dem Leben des einfachen Volkes im Schlesien des 19. und 20. Jh.; Polnische Malerei;
Die Natur Oberschlesiens - Gewässer und Sumpfgebiete

 

Muzeum Górnośląskie
pl. Jana III Sobieskiego 2
PL 41-902 Bytom
 www.muzeum.bytom.pl
(Di/Do/Fr 9-15, Mi 10-18, Sa 11-16, Sonn- und Feiertage 11-15 Uhr)

CHOJNÓW / HAYNAU

MUZEUM REGIONALNE W CHOJNOWIE / HAYNAUER REGIONALMUSEUM

 

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Renesansowe sgraffita z dworu Schellendorfów z Zagrodna / Broń biała i palna / Historia Chojnowa od czasów najdawniejszych do końca XIX w. / Dawne ślusarstwo i kowalstwo / Lapidarium (Kamienarka XIV-XIX w.) / Kolekcja XVI-wiecznych kafli / Chojnowskie Organizacje Cechowe / Relikty dawnego założenia zamkowego z końca XIII w.

 

Renaissance-Sgraffiti vom Schloss der Schellendorf aus Adelsdorf / Blank- und Feuerwaffen / Die Geschichte Haynaus von der frühen Neuzeit bis zum Ende des 19. Jh. / Das alte Schlosser- und Schmiedehandwerk / Lapidarium / Sammlung von Kacheln aus dem 16. Jh. / Die Haynauer Zünfte / Relikte vom alten Schlossbau Ende des 13. Jh. 

 

 

 

 

 

Muzeum Regionalne w Chojnowie

pl. Zamkowy 3
PL 59-225 Chojnów
 www.muzeum.chojnow.eu
(Di-Fr 8-16, Sa 11-16 Uhr)

CHORZÓW / KÖNIGSHÜTTE

MUZEUM W CHORZOWIE / MUSEUM KÖNIGSHÜTTE

 

Wystawa czasowa / Sonderausstellung

Śląsk nasz - 1922 - oferta edukacyjna jesień 2012 / Unser Schlesien - 1922 - Bildungsangebot Herbst 2012

Pieniądz zastępczy na Górnym Śląsku 1914 - 1924/ Notgeld in Oberschlesien 1914-1924

"Machabeusze. Bł. ks. Józef Czempiel wśród chorzowskich towarzyszy"
"Makkabäer. Der selige Priester Józef Czempiel unter Kameraden aus Königshütte"
- ab 29.11.2012

 

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Z dziejów pieniądza. Polska - Śląsk / Die Geschichte des Geldes. Polen - Schlesien

 

Muzeum w Chorzowie
ul. Powstańców 25
PL 41-500 Chorzów
 www.muzeum.chorzow.pl
(Di/Do/Fr 9-15, Mi 9-17, Sa/So 10-14 Uhr)

CIESZYN / TESCHEN

MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO / MUSEUM DES TESCHENER SCHLESIEN

 

Wystawa czasowa / Sonderausstellung

Wczesne średniowiecze na Górze Zamkowej w Cieszynie/
Frühmittelalter auf dem Schlossberg in Teschen
(15.09.2012 - 31.12.201)

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Na skrzyżowaniu dziejów i kultur; Sztuka gotyku i renesans/
/Im Schnittpunkt der Geschichten und Kulturen; Kunst der Gotik und Renaissance

 

Muzeum Śląska Cieszyńskiego
ul. T. Regera 6
PL 43-400 Cieszyn
 www.muzeumcieszyn.pl
(Di/Do/Fr/Sa 10-14, Mi 12-16, So 10-14 Uhr)

COTTBUSS

STIFTUNG FÜRST-PÜCKLER-MUSEUM PARK UND SCHLOSS BRANITZ

 

Sonderausstellung

„Die Zwillinge Siegmund und Siegbert Hahn. Ein Graphiker und ein Maler"
(06.05. - 07.04.2013
)

Dauerausstellungen

„...alles ist anders als an anderen Orten, phantastisch, überraschend märchenhaft“ Hermann Fürst von Pückler-Muskau (1785-1871)
„Carl Blechen ( 1798-1840) Genie der Farbe. Maler des Lichts.“

»Fürst Pücklers Welt – Lebenskunst und Landschaftskunst«- Die Ausstellung beleuchtet das Leben und Schaffen des Fürsten Pückler und präsentiert in fünf Themenbereichen: den tollen Pückler, Pückler auf Reisen, Pückler und die Gesellschaft, Pückler den Gärtner und Pückler heute.

Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz
Besucherzentrum auf dem Gutshof
Robinienweg 5
03042 Cottbus
 www.pueckler-museum.de 

Öffnungszeiten
1. Nov. bis 30. März
Di–So 11–17 Uhr

DUSZNIKI ZDRÓJ / BAD REINERZ

MUZEUM PAPIERNICTWA / PAPIERMUSEUM

Wystawa czasowa/ Sonderaustellung

450-lecie tradycji papierniczej w Dusznikach Zdroju/
450-Jahrestag der Papiertradition in Bad Reinerz
(19.10. - 31.12.2012)

Wystawa stała / Dauerausstellung

Historia papieru i papiernictwa na świecie, w Polsce i na Śląsku / Geschichte des Papiers und der Papierherstelllung (Welt, Polen, Schlesien)

Muzeum Papiernictwa                
ul. Kłodzka 42
PL 57-340 Duszniki-Zdrój
 www.muzpap.pl
(XI-IV Di-So 9-15 Uhr)

DZIERŻONIÓW / REICHENBACH IM EULENGEBIRGE

SOWIOGÓRSKIE MUZEUM TECHNIKI / TECHNIKMUSEUM DES EULENGEBIRGES

 

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Parowozownia Dzierżoniow; Folwark Dieriga w Bielawie; Kopalnia Silberloch/
Dampflokschuppen Reichenbach; Gutshof Dierig in Langenbielau;
Bergwerk Silberloch

UWAGA: działalność obiektu czasowo zawieszona!/ die Tätigkeit des Museums vorübergehend eingestellt!

Sowiogórskie Muzeum Techniki 
ul. Sienkiewicza 19
PL 58-200 Dzierżonów
 www.nadbor.pwr.wroc.pl/parowozownia http://www.muzeum-ctnog.zielman.pl/ 

ERKNER

GERHART HAUPTMANN MUSEUM

Dauerausstellung

Gerhart Hauptmann - Leben und Werk

Gerhart Hauptman Museum
Gerhart-Hauptmann-Straße 1-2
15537 Erkner
 www.hauptmannmuseum.de
(Di-So 11-17 Uhr)

 

FRÝDEK-MÍSTEK / FRIEDECK

 

MUZEUM BESKYD FRÝDEK MÍSTEK / MUSEUM DER BESKIDEN IN FRIEDECK

 

 

Wystawy stałe / Dauerausstellungen
Zámecký okruh /Schlossrundgang
Beskydy, příroda a lidé / Beskiden, Natur und Mensch
Frýdek a Místek / Friedeck und Místek
Frýdek - Mariánské poutní místo / Friedeck – eine Marienwalfahrtstätte
Lenka Kovalová - Zastavení na cestě / Auf der Reise gefunden

Wystawy czasowe/ Sonderaustellungen

Čas, který se nezastaví/ Die Zeit bleibt niemals stehen (25.10.2012 - 23.3.2013)

Dráteníci / Kesselflicker (13. 12.2012 - 27.1.2013)

Vinšujem vam ščesti, zdravi... (zvyky období Vánoc) /
Weihnachstbräuche (15. 11.2012 - 6.1.2013)


Tradiční Langův betlém 
Od prosince 2012 do 3. února 2013)/ Die traditionelle Lang-Krippe: Dezember 2012 bis 3. Februar 2013

Muzeum Beskyd Frýdek Místek
Hluboká 66
CZ 738 01 Frýdek-Místek
 web.telecom.cz/muzeumbeskyd
(Di/Mi/Fr 8-12, 12.30-16, Do 8-12, 12.30-17, Sa/So/Feiertag 13-17 Uhr)