Oprowadzanie z przewodnikiem przez wystawę czasową „Dolny Śląsk pnie się w górę” (w języku polskim)

Führung Sonderausstellung "Niederschlesien im Aufbruch" auf Polnisch

PL
Odkryj fascynującą przemysłową historię Dolnego Śląska: Na naszej wystawie czasowej „Dolny Śląsk pnie się w górę” wyruszacie w podróż wzdłuż Śląskiej Kolei Górskiej. Na wystawie prezentowane są charakterystyczne produkty z miejscowości wzdłuż trasy – od chusteczek do nosa po sześciometrowy rozkładany stół. Wystawa przedstawia, jak Dolny Śląsk od XIX do początku XX wieku zamienił się w ważny region przemysłowy – z postępami technicznymi i przełomami społecznymi.
Cena: 3 euro za wstęp + 2 euro za zwiedzanie z przewodnikiem. Można płacić kartą.
Alternatywnie zapraszamy na zwiedzanie w języku niemieckim w tych samych dniach o 13.30 (godzinę wcześniej).
Więcej informacji

DE
Entdecken Sie die faszinierende Industriegeschichte Niederschlesiens: In unserer Sonderausstellung „Niederschlesien im Aufbruch“ begeben Sie sich auf eine Reise entlang der Schlesischen Gebirgsbahn. Es werden charakteristische Erzeugnisse aus Orten entlang der Strecke ausgestellt – vom Taschentuch bis zum sechs Meter langen Ausziehtisch. Die Ausstellung zeigt, wie Niederschlesien vom 19. Jahrhundert bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts zu einer bedeutenden Industrieregion heranwuchs – mit technischen Fortschritten und sozialen Umbrüchen. 
Teilnahme: 3 Euro Eintritt + 2 Euro für die Führung
Führungen auf Deutsch: 10.12., 17.12., jeweils 13:30 Uhr
Mehr Informationen