Dni Literatury nad Nysą 2021

9 -13.06.2021 - nagrania ze spotkań dostępne online 

Dni Literatury nad Nysą, które od 2014 roku odbywają się co dwa lata Görlitz-Zgorzelec, zostały w 2020 roku z powodu pandemii przesunięte o rok. Pod hasłem Travelling wor[l]ds odbyla się od 9 do 13 czerwca 2021 ich czwarta edycja, poświęcona mobilności i podróżom. W świetle obecnie obowiązujących ograniczeń w podróżowaniu temat wydaje się pozornie nieaktualny. Jednak to właśnie czytanie książek daje niczym nieograniczoną możliwość podróżowania w czasie i przestrzeni.

Dni Literatury nad Nysą są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach funduszu małych projektów INTERREG Polska – Saksonia 2014-2022 oraz ze środków Pełnomocniczki Rządu Federalnego Republiki Federalnej Niemiec.

Dni Literatury nad Nysą - rozmowa z Marcinem Wawrzyńczakiem