Kolokwium Śląskie: nabór na edycję 2022

Termin kolokwium: 28.-29.10.2022, Muzeum Śląskie w Görlitz
Termin przyjmowania zgłoszeń: 31.8.2022

Kolokwium Śląskie (Schlesien-Kolloquium) to coroczna konferencja dla młodych naukowców z Niemiec, Polski i Czech (otwarta również dla naukowców z innych krajów), którzy zajmują się tematyką związaną ze Śląskiem. W centrum kollokwium stoi Śląsk jak temat naukowy w ujęciu międzynarodowym, interdyscyplinarnym oraz wielowątkowym. Historia Śląska w średniowieczu, czasach nowożytnych oraz historia najnowsza, historia stosunków polsko-niemieckich, niemiecko-czeskich i polsko-czeskich, historia przenikania się, migracji, biografie ludzi, miejsc i rzek, filozofia, literatura i język, geografia i turystyka, badania nad życiem lokalnym i codziennym, historie przedsiębiorstw – wszystkie te i inne dyscypliny i kierunki badawcze dotykają tematów, które często są przestrzennie związane z regionem Śląska. Kultura i historia tego regionu Europy pozwala na różnorodne perspektywy i pytania. Konferencja ma na celu umożliwić regularny przegląd bieżących badań z różnych dziedzin tematycznie związanych ze Śląskiem oraz wspierać kontakty między młodymi naukowcami z różnych krajów.

Kolokwium Śląskie odbyło się po raz pierwszy w Herrnhut (Saksonia) w 2016 roku (druga edycja również w Herrnhut w 2017 r.) pod egidą Referatu ds. kultury Śląska. Od 2018 roku kolokwium organizowane jest jako wspólne wydarzenie Referatu ds. kultury Śląska oraz Referatu ds. Kultury Górnego Śląska, na przemian w Görlitz i Königswinter k/Bonn. Miejscami konferencji są odpowiednio Muzeum Śląskie w Görlitz i Haus Schlesien w Königswinter. Partnerami wydarzenia są Centrum Dokumentacji i Informacji Krajoznawstwa Śląskiego Haus Schlesien (Königswinter) oder Kulturwerk Schlesien (Würzburg).

Formuła uczestnictwa
Konferencja skierowana jest do zaawansowanych studentów, doktorantów oraz doktorów kontynuujących badania naukowe w formule post-doc. Wszystkie kierunki i dyscypliny naukowe są mile widziane. Program obejmuje sekcje tematyczne z prezentacjami projektów uczestników trwającymi około 20 minut, po których następuje dyskusja plenarna. Sekcje prowadzone są przez renomowanych naukowców. Językiem konferencji jest niemiecki, angielski również jest akceptowany. Liczba uczestników jest ograniczona do 20 osób. Dzięki finansowaniu projektu przez Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów. Koszty podróży, noclegu i wyżywienia przejmuje organizator.

Aktualna edycja kolokwium
Kolokwium Śląskie 2022 odbędzie się 28-29 października 2022 w Muzeum Śląskim w Görlitz.

Kontakt i zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmowane są do 31isierpnia 2022. Zainteresowani kandydaci proszeni są o przesłanie krótkiej (jedna strona DIN A4) prezentacji swojego projektu badawczego do koordynatorki projektu, Agnieszki Bormann, na adres: abormann@schlesisches-museum.de. Zapraszamy serdecznie!