Kolokwium Śląskie

Kolokwium Śląskie (Schlesien-Kolloquium) to coroczna konferencja dla młodych naukowców z Niemiec, Polski i Czech (otwarta również dla naukowców z innych krajów), którzy zajmują się tematyką związaną ze Śląskiem.

Międzynarodowo, interdyscyplinarnie, wielowątkowo
Historia Śląska w średniowieczu, czasach nowożytnych oraz historia najnowsza, historia stosunków polsko-niemieckich, niemiecko-czeskich i polsko-czeskich, historia przenikania się, migracji, biografie ludzi, miejsc i rzek, filozofia, literatura i język, geografia i turystyka, badania nad życiem lokalnym i codziennym, historie przedsiębiorstw – wszystkie te i inne dyscypliny i kierunki badawcze dotykają tematów, które często są przestrzennie związane z regionem Śląska. Kultura i historia tego regionu Europy pozwala na różnorodne perspektywy i pytania. Konferencja ma na celu umożliwić regularny przegląd bieżących badań z różnych dziedzin tematycznie związanych ze Śląskiem oraz wspierać kontakty między młodymi naukowcami z różnych krajów.

Historia i miejsce wydarzenia 
Kolokwium Śląskie odbyło się po raz pierwszy w Herrnhut (Saksonia) w 2016 roku (druga edycja również w Herrnhut w 2017 r.) pod egidą Referatu ds. kultury Śląska. Od 2018 roku kolokwium organizowane jest jako wspólne wydarzenie Referatu ds. kultury Śląska oraz Referatu ds. Kultury Górnego Śląska, na przemian w Görlitz i Königswinter k/Bonn. Miejscami konferencji są odpowiednio Muzeum Śląskie w Görlitz i Haus Schlesien w Königswinter. Partnerami wydarzenia są Centrum Dokumentacji i Informacji Krajoznawstwa Śląskiego Haus Schlesien (Königswinter) oder Kulturwerk Schlesien (Würzburg).

Formuła uczestnictwa
Konferencja skierowana jest do zaawansowanych studentów, doktorantów oraz doktorów kontynuujących badania naukowe w formule post-doc. Wszystkie kierunki i dyscypliny naukowe są mile widziane. Program obejmuje sekcje tematyczne z prezentacjami projektów uczestników trwającymi około 20 minut, po których następuje dyskusja plenarna. Sekcje prowadzone są przez wybitnych naukowców. Językiem konferencji jest niemiecki, angielski jest akceptowany. Liczba uczestników jest ograniczona do 20 osób. Dzięki finansowaniu projektu przez Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów.

Aktualna edycja kolokwium
Kolokwium Śląskie 2020 zostało przołożone na 2021 rok i odbędzie się 18-19 czerwca 2021 w Haus Schlesien. 

Kontakt i zgłoszenie
Zgłoszenia przyjmowane są na bieżąco. Zainteresowani kandydaci proszeni są o przesłanie krótkiej (jedna strona DIN A4) prezentacji swojego projektu badawczego do koordynatorów projektu:
Agnieszka Bormann, Dolny Śląsk, kulturreferat@schlesisches-museum.de
dr David Skrabania, Górny Śląsk, kulturreferat@oslm.de

Archiwum
Relacje z konferencji w 2018 i 2019 (w języku niemieckim) roku można znaleźć w archiwum projektu.