0 products in cart.

500 LAT PROTESTANTYZMU NA ŚLĄSKU

Ikonografia i teksty wystawy Muzeum Śląskiego w Görlitz
Görlitz 2017
Partnerzy wystawy: Fundacja Kościelna na rzecz Ewangelickiego Śląska w Görlitz,
Diecezja Wrocławska, Katowicka i Cieszyńska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce
Teksty i wybór zdjęć: Markus Bauer, Annemarie Franke

Preis: 3,00 €

gewünschte Anzahl: