Karkonoska inspiracja. Rozwój świata artystycznego Karkonoszy w XIX i XX w.

Wystawa 11.9.2021 – 6.6.2022

Muzeum Śląskie od jesieni 2021 r. prezentuje dzieła sztuki, których inspiracją był dziki i romantyczny krajobraz Karkonoszy. Artystyczne odkrywanie Karkonoszy rozpoczęło się pod koniec XVIII w., kiedy to w efekcie „odkrycia” Alp rozwinęło się duże zainteresowanie regionami górskimi. 

Przyrodników, pisarzy-podróżników i artystów ciągnęło odtąd również w sprawiające wrażenie alpejskich Sudety. Podziwiano dostojne piękno majestatycznie wznoszącego się grzbietu górskiego, spoglądano z dreszczem w głębokie na 200 m Śnieżne Kotły, i delektowano się górskim uczuciem wysokości na mierzącej 1603 m Śnieżce. 

Rysunki, obrazy i drukowane grafiki przyniosły od tamtej pory szeroką sławę owianym legendami Karkonoszom. Region ten wkrótce stał się celem romantycznych wędrówek. Również późniejsi plenerzyści i plenerzystki w różnorodny sposób czerpali inspirację z karkonoskiej przyrody. Ok. 1900 r. alternatywnego życia w bliskości z naturą i z dala od rozwijających się dużych miast szukały tu wreszcie osoby o poglądach nurtu „reformy życia” [Lebensreform]. Wskutek tego popularna miejscowość turystyczna Szklarska Poręba stała się centralną kolonią artystyczną, której sława sięgała poza granice regionu.

Muzeum Śląskie zaprasza do prześledzenia tych zjawisk. Na zwiedzających czeka obszerna prezentacja atrakcyjnych obrazów, grafik, rysunków, rzeźb i fotografii z około 150 dziełami sztuki ponad 60 artystów. Wystawa kładzie nacisk na prace artystów i artystek mocno związanych z regionem w latach 1900–1945. Niektórzy z nich wraz z założonym w 1922 r. Stowarzyszeniem Artystów św. Łukasza stworzyli w Szklarskiej Porębie serce kolonii malarskiej, której dorobek pozostaje żywy w regionie po dziś dzień.

Wystawie towarzyszy bogato ilustrowany katalog z tekstami w języku niemieckim i polskim.

Wystawa Muzeum Śląskiego w Görlitz w ramach projektu INTERREG z Karkonoskim Parkiem Narodowym „Śląsk – wspólne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe” przy wsparciu ze środków programu współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020
PLSN.01.02.00-02-0139/18