NIE TYLKO ROMANTYZM. OBRAZY I RYSUNKI z XIX WIEKU ARTYSTÓW/ARTYSTEK NA ŚLĄSKU I ZE ŚLĄSKA

Wystawa Muzeum Śląskiego w Görlitz we współpracy z Helmutem Scheunchen i jego prywatnymi zbiorami „Ostdeutsche Studiensammlung”

12.9.2020 – 1.8.2021

Muzeum Śląskie po raz pierwszy organizuje wystawę poświęconą sztuce XIX wieku. Umożliwi to zaznajomienie się z epoką kształtowaną przez liczne polityczne, społeczne i gospodarcze przełomy. Okres ten znajdował się początkowo pod wpływem romantyzmu, którego przedstawiciele buntowali się przeciw racjonalnemu myśleniu oświecenia i którzy zafascynowani byli wyobrażeniem świata, w którym główną rolę odgrywało subiektywne odczucie, fantazja, tajemniczość i przygoda. Miało to wpływ na poglądy wielu ludzi dotyczące natury, uprzemysłowienia, życia codziennego jak również historii, polityki i religii. Niepowodzenie rewolucji roku 1848 spowodowało jednak otrząśnięcie się i zaczęło sprzyjać realistycznemu pojmowaniu sztuki.

Liczne depozyty, przede wszystkim te ze zbiorów „Ostdeutsche Studiensammlung”, pozwalają ujrzeć całą różnorodność artystyczną, jak również połączenia między Śląskiem i innymi ówczesnymi dużymi centrami sztuki. Liczne dzieła można tu po raz pierwszy obejrzeć publicznie. Muzeum przedstawia również swoje nowe nabytki, których uzyskanie możliwe było m.in. poprzez poparcie finansowe ze strony Stowarzyszenia Przyjaciół i Protektorów Muzeum.

Bogato ilustrowaną publikację, w języku niemiecko-polskim, można nabyć na miejscu w sklepie muzeum lub online.