NOWE SKARBY SZTUKI W MUZEUM ŚLĄSKIM

Przewidywany początek wystawy: czerwiec 2023

Muzea gromadzą zbiory dla przyszłości. Dotyczy to również Muzeum Śląskiego. Dobra warte poznania i zobaczenia są zachowywane dla przyszłych pokoleń. Tylko wysokiej jakości i bogate zbiory muzealne umożliwiają zachowanie dziedzictwa kulturowego Śląska, w ramach dialogu polsko-niemieckiego oraz zilustrowanie go za pomocą wystaw prezentujących sztukę i historię kultury.

Nowa wystawa oferuje wgląd w to podstawowe zadanie muzeum, które odbywa się „za kulisami”. Obejmuje ona przekrój atrakcyjnych obrazów, grafik i rzeźb z zakupionych w ostatnich latach nabytków do działu „Sztuka“. Żadne z dzieł nie było wcześniej prezentowane publicznie. Pokazują one, co eksponaty są w stanie opowiedzieć o wydarzeniach historycznych i ważnych osobistościach, o spotkaniach z krajobrazami i miastami lub o ludziach, ich losach, marzeniach i nadziejach.

Prezentację umożliwiły przede wszystkim liczne hojne darowizny osób prywatnych. Obok dzieł zakupionych na rynku przyczyniły się one do wzbogacenia naszej muzealnej kolakcji. Na podkreślenie zasługuje wielkie zaangażowanie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum, które zapewniło środki na zakup i renowację poszczególnych eksponatów. Podziękowania należą się również Fundacji Sztuki Ernsta von Siemensa, która w 2022 roku umożliwiła zakup aukcyjny dwóch szczególnie cennych obrazów.