Śląsk od 1945 roku

Wystawa cyfrowa

Aplikacja „Śląsk od 1945 roku“ przedstawia przede wszystkim historię Śląska w Polsce, poświęcając szczególnie dużo miejsca takim tematom jak polityka, Kościoły i religie, kultura i przyroda oraz sport i turystyka. Ponadto przybliża również zagadnienia dotyczące Śląska w Czechach i sytuacji Ślązaków w Niemczech.

Po przesunięciu granicy na linię Odry i Nysy przeważająca część Śląska przypadła Polsce. W wyniszczonym wojną regionie doszło do całkowitej wymiany ludności. Pod rządami komunistów rozpoczął się proces stalinizacji i niełatwa odbudowa gospodarcza. W latach 70. rządzony przez Edwarda Gierka kraj dynamicznie się rozwijał, jednak już w kolejnym dziesięcioleciu nastąpiło załamanie polityczne i ekonomiczne. W tym czasie rosła rola opozycji pod przewodnictwem niezależnego związku zawodowego Solidarność. Przełom lat 1989/90 otworzył drogę do demokratyzacji, wprowadzenia gospodarki wolnorynkowej i zwrotu w stronę Unii Europejskiej i oznaczał przełom we wszystkich obszarach życia.

Ponadto prezentacja omawia tożsamość Dolno- i Górnoślązaków oraz ukazuje różnorodność krajobrazów, bogactwo kulturowe i architektoniczne tych regionów.

Prezentacja cyfrowa powstała w ramach realizowanego we współpracy z Karkonoskim Parkiem Narodowym projektu „Śląsk – wspólne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe”, który był dofinansowany ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2014–2020.