Fundacja

Fundacja Muzeum Śląskiego w Görlitz została założona w roku 1996 jako fundacja prawa cywilnego. Celem fundacji jest założenie i prowadzenie Muzeum, które powinno rozwinąć się na centralną instytucję, zajmującą się badaniami nad historią kultury Śląska w Niemczech, gromadzeniem zbiorów i prezentacją  rzeczywistych dóbr kultury. Muzeum powinno rozpowszechniać przeszłość i teraźniejszość regionu kultury Śląska i wnosić wkład w porozumienie pomiędzy Niemcami, Polską i Czechami.

Fundacja ma na celu wyłącznie i bezpośrednio użyteczność publiczną - patrz rozdział "Cele podatkowo uprzywilejowane" ustawy podatkowej.

Fundatorami są Republika Federalna Niemiec, Wolny Kraj Związkowy Saksonia, Miasto Görlitz i Ziomkostwo Śląskie.

Muzeum Śląskie wspierane jest instytucjonalnie przez Republikę Federalną Niemiec i Wolny Kraj Związkowy Saksonię.

Organami fundacji są Rada i Zarząd. Naukowa Rada Doradcza udziela poradnictwa Radzie Fundacji.

Rada Fundacji

Dyrektor Generalny Ministerstwa Markus Franke
Ministerstwo ds. Nauki, Kultury i Turystyki Saksonii, Drezno
jako przedstawiciel Wolnego Kraju Związkowego Saksonii
Przewodniczący

Radca Ministerialny dr Susanne Olbertz
Pełnomocniczka Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów, Bonn
jako przedstawicielka Republiki Federalnej Niemiec

Dyrektor Generalny Ministerstwa Jörg Schröder
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Saksonii
jako przedstawiciel Republiki Federalnej Niemiec

Octavian Ursu
Nadburmistrz Miasta Görlitz
jako przedstawiciel miasta

Prof. dr Michael Pietsch
jako przedstawiciel Ziomkostwa Śląskiego

dr Elisabeth Fendl
Współpracownik Instytutu Etnologii Niemców Europy Wschodniej (IVDE), Freiburg
jako przewodnicząca Rady Naukowej

Magdalena Erdman
Kierowniczka Referatu dla Narodowych Miejsc Pamięci przy Polskim Ministerstwie ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego

dr Maciej Łagiewski
Dyrektor Muzeum Miejskiego Wrocławia

dr Konrad Vanja
Dyrektor muzeum i profesor em.

 

Zarząd Fundacji

dr Agnieszka Gąsior
Dyrektor Muzeum Śląskiego w Görlitz
Przewodnicząca

dr Klaus Schneider
Stowarzyszenie Przyjaciół i Protektorów Muzeum Śląskiego w Görlitz – Śląskie Muzeum Krajowe t.z.

dr Steffen Menzel
Kierownik Górnołużyckiej Biblioteki Naukowej

 

Naukowa Rada Doradcza

dr Elisabeth Fendl
Instytut Etnologii Niemców Europy Wschodniej, Freiburg
Przewodnicząca

prof. dr Ewa Chojecka
Bielsko-Biała

prof. dr Rudolf Lenz
Uniwersytet w Marburg

dr habil. Wojciech Mrozowicz
Zastępca dyrektora Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego

dr Beate Störtkuhl
Federalny Instytut ds. Kultury i Historii Niemców w Europie Wschodniej, Oldenburg

prof. dr Elisabeth Tietmeyer
Dyrektor Muzeum Kultur Europejskich – Fundacja Pruskiego Dziedzictwa Kultury

prof. Klaus Vogel
Dyrektor Niemieckiego Muzeum Higieny w Dreźnie