Fundacja

Fundacja Muzeum Śląskiego w Görlitz została założona w roku 1996 jako fundacja prawa cywilnego. Celem fundacji jest założenie i prowadzenie Muzeum, które powinno rozwinąć się na centralną instytucję, zajmującą się badaniami nad historią kultury Śląska w Niemczech, gromadzeniem zbiorów i prezentacją  rzeczywistych dóbr kultury. Muzeum powinno rozpowszechniać przeszłość i teraźniejszość regionu kultury Śląska i wnosić wkład w porozumienie pomiędzy Niemcami, Polską i Czechami.

Fundacja ma na celu wyłącznie i bezpośrednio użyteczność publiczną - patrz rozdział "Cele podatkowo uprzywilejowane" ustawy podatkowej.

Fundatorami są Republika Federalna Niemiec, Wolny Kraj Związkowy Saksonia, Miasto Görlitz i Ziomkostwo Śląskie.

Muzeum Śląskie wspierane jest instytucjonalnie przez Republikę Federalną Niemiec i Wolny Kraj Związkowy Saksonię.

Organami fundacji są Rada i Zarząd. Naukowa Rada Doradcza udziela poradnictwa Radzie Fundacji.