Projekty Muzeum Śląskiego przeważnie związane są z planowanymi wystawami,
albo służą badaniu i dokumentacji własnych zbiorów. Często projekty te organizowane i przeprowadzane są wspólnie z polskimi partnerami, muzeami lub instytucjami badawczymi. Dla sfinansowania projektów, zazwyczaj konieczne jest uzyskanie dotacji wykraczających poza zwykły plan gospodarczy Muzeum. Ważną rolę odgrywa tutaj  Program Współpracy Unii Europejskiej INTERREG. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Saksonii oraz Pełnomocniczka Kultury Rządu Federalnego ds. Promocji Kultury według § 96 Federalnej Ustawy o Wypędzonych i Uchodźcach (BVFG), Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej i Stowarzyszenie Przyjaciół i Protektorów Muzeum Śląskiego współpracowali czynnie również w tym projekcie.