Współpraca

Referat ds. kultury Śląska chętnie nawiązuje współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami oraz innymi inicjatywami z obszaru historycznego Dolnego Śląska, których działalność, projekty i cele są zbieżne z misją referatu: żywa kultura pamięci wokół niemieckiego dziedzictwa kulturowego regionu.

Oprócz współpracy merytorycznej możliwe jest również wsparcie finansowe z budżetu referatu. Projekty mogą mieć różnorodny charakter, od wystawy, przez konferencję, koncert, warsztaty po publikację. Przykłady dotychczasowych projektów kooperacyjnych znajdują się w archiwum.

Zapytania i pomysły prosimy kierować na adres: abormann@schlesisches-museum.de