O ludziach i rzeczach - to tytuł cyklu filmowego Muzeum Śląskiego w Görlitz. Pokażemy w sumie 10 filmów o długości od dwóch do czterech minut, które prezentować będą szczególnie cenne, rzadkie, znaczące kulturowo i historycznie lub wręcz kuriozalne eksponaty.