Karierę rzeźbiarki Dorothei von Philipsborn (1894 – 1971) ilustrują zdjęcia i dokumenty z jej bogatej spuścizny. 

 

Cenne, znaczące kulturowo i historycznie, czy wręcz kuriozalne przedmioty prezentowane są w dziesięciu filmach.