Rzeźbiarka Dorothea von Philipsborn

Niespełna 14-letnia Dorothea von Philipsborn zapragnęła zostać rzeźbiarką – w roku 1908 roku było to niezwykłe marzenie młodej szlachcianki. Mimo wszystkim trudnościom zrobiła karierę nie tylko na Śląsku, ale także w NRD w latach 50. i 60. XX wieku.