Freski dla Muzeum, 1893/94 r.

Miało powstać wspaniałe, od dawna wyczekiwane przez Wrocławian Śląskie Muzeum Sztuk Pięknych. Latem 1880 roku odbyło się uroczyste otwarcie w obecności cesarza. Nastrój obcowania ze sztuką stwarzała już sama klatka schodowa z monumentalnym malowidłem, wykonanym przez profesora Akademii Drezdeńskiej Hermanna Prella w latach 1893/94.