ZADANIA I CELE

Stowarzyszenie Przyjaciół i Protektorów Muzeum Śląskiego w Görlitz - Śląskie Muzeum Krajowe t.z., postawiło sobie za zadanie pozyskanie środków finansowych, za pomocą których Muzeum Śląskie mogłoby nabywać nowe obiekty dla swoich zbiorów. Poza tym Stowarzyszenie reklamuje publicznie cele i przeznaczenia Fundacji Muzeum Śląskiego w Görlitz.

Stowarzyszenie zachęca Ślązaków i przyjaciół Śląska do powierzania lub oferowania dla Muzeum dóbr kultury pochodzących ze Śląska. Ze składek członkowskich i darowizn oddaje ono do dyspozycji środki na zakup interesujących przedmiotów kolekcjonerskich. Z biegiem lat Stowarzyszenie mogło znacznie przyczynić się do pomnożenia skarbów Muzeum (na niemieckojęzycznej stronie internetowej mogą Państwo obejrzeć fotografie obiektów zakupionych przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Protektorów Muzeum Śląskiego; patrz link do tej strony).

Poza tym Stowarzyszenie wspiera działania i projekty Muzeum Śląskiego oraz projekty w szkołach na terenie niemieckiego, polskiego i czeskiego Śląska. Oprócz tego utrzymuje ono kontakty z muzeami i ich stowarzyszeniami poparcia na Śląsku polskim i czeskim.

Członkowie Stowarzyszenia mieszkają rozrzuceni po kraju i poprzez swoje różnorodne kontakty zawodowe i osobiste przyczynają się do skierowania uwagi bliskich na Muzeum Śląskie, a co za tym idzie, również na śląskie miasto Görlitz.