ZARZĄD I KONTAKT

Zarząd główny
dr Klaus Schneider, Stuttgart, przewodniczący
Hartmut Biele, Kodersdorf, zastępca przewodniczącego
Anke Pommerening, Löbau, skarbniczka
Wolfram Lorenz, Görlitz, protokolant

Stowarzyszenie Przyjaciół i Protektorów
Muzeum Śląskiego w Görlitz -
Śląskie Muzeum Krajowe t.z.

 

Untermarkt 4
02826 Görlitz

Członkowie zarządu
Thomas Kinzel, Werder (Havel)
dr Michael Parak, Berlin
dr Monika Stobrawe, Düsseldorf
Alfred Theisen, Görlitz
Christian Weise, Görlitz

Telefon: (03581) 8791-124
Telefax: (03581) 8791-200
foerderverein@schlesisches-museum.de

Honorowy przewodniczący
Georg Janovsky, Görlitz