ZARZĄD I KONTAKT

Zarząd główny
Dieter Brüggemann, Falkensee, przewodniczący
Ulrich von Küster, Görlitz, zastępca przewodniczącego  
Anke Pommerening, Löbau, skarbniczka
Christine Ettrich, Görlitz, protokolant

 

Stowarzyszenie Przyjaciół i Protektorów
Muzeum Śląskiego w Görlitz -
Śląskie Muzeum Krajowe t.z.

Untermarkt 4
02826 Görlitz

Członkowie zarządu

Wolfram Lorenz, Görlitz
Thomas Kinzel, Werder (Havel)
Dr. Michael Parak, Berlin
Dr. Monika Stobrawe, Düsseldorf
Christian Weise, Görlitz 

Telefon: (03581) 8791-124
Telefax: (03581) 8791-200
foerderverein@schlesisches-museum.de

Honorowy przewodniczący

Georg Janovsky, Görlitz
Dr. Klaus Schneider, Stuttgart