Sztuka i wojna. Miedzy zachwytem a zarzutem

12.11.2023–30.06.2024

Wojny należą do najbardziej dojmujących doświadczeń ludzkości. Związane z nimi cierpienie milionów ludzi skazanych na ucieczkę, wypędzenie i śmierć również współcześnie dominuje w przekazie medialnym. Codzienny zalew informacji konfrontuje nas z obrazami przemocy i żałoby, ale też z gestami heroizmu i gloryfikacją siły militarnej.

Dla Muzeum Śląskiego jest to okazją do zaprezentowania dzieł sztuki z okresu od XVII do XXI wieku, które ukazują temat wojny z różnych perspektyw. Specyficzna oscylacja pomiędzy odrazą a fascynacją oraz wielka różnorodność artystyczna charakteryzują po dziś dzień podejście twórców do wojennych wydarzeń. Celem ekspozycji jest uwypuklenie trudnej roli sztuki wobec wojny i zaprezentowanie różnych punktów widzenia – od współczujących świadectw po krytyczny dystans. W ten sposób wystawa zaprasza do dyskusji o kulturze pamięci oraz znaczeniu obrazów w historii i teraźniejszości.

Szczególne podziękowania kierujemy do fundacji Erika-Simon-Stiftung (Görlitz) za hojne wsparcie finansowe. Dziękujemy również Stowarzyszeniu Przyjaciół Muzeum Śląskiego, a także licznym darczyńcom.

Wycieczki z przewodnikiem można znaleźć w sekcjiWydarzenia.