ŚLĄSK - WSPÓLNE DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE I KULTUROWE

Projekt Muzeum Śląskiego w Görlitz i Karkonoskiego Parku Narodowego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020

Obie instytucje tym wspólnym projektem mają na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu. Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Śląska zajmują centralne miejsce w planowanych kulturowych, naukowych i edukacyjnych działaniach.

- Przebudowa i renowacja budynku „Mała Stajnia” w Sobieszowie (Hermsdorf ) w celu utworzenia nowoczesnego centrum dla konferencji, imprez kulturowych i wystaw

- Uzupełnienie i częściowe odnowienie stałej ekspozycji i sali konferencyjnej w Muzeum Śląskim w Görlitz

- Wymiana doświadczeń dotycząca kwestii przebudowy i wykorzystania zabytków historycznych po polskiej i niemieckiej stronie

- Uzupełnienie turystycznych tablic informacyjnych dotyczących Karkonoskiego Parku Narodowego i Muzeum Śląskiego w Jeleniej Górze i Görlitz

- Multimedialne wystawy: „Karkonosze” i „Śląsk po roku 1945” oraz ich prezentacja w Sobieszowie i w Görlitz oraz wystawa cyfrowa "Dorothea von Philipsborn (1894-1971) - rzeźbiarka między epokami"

- Opracowanie i prezentacja ekspozycji pod tytułem „Sztuka w Karkonoszach” w Muzeum Śląskim w Görlitz

- Stworzenie, w ramach powstającej prezentacji multimedialnej „Śląsk od 1945 roku” miejsca edukacyjnego dla dzieci w Muzeum Śląskim w Görlitz

- Wycieczki saksońskich grup szkolnych z Saksonii do Karkonoszy

- Wycieczki grup szkolnych z Polski na warsztaty i geocaching (gry terenowe) w Görlitz

- Organizacja szeregu imprez kulturowych dotyczących historii i tradycji Śląska

 - Stworzenie Szlaku historycznego „Migracja i transformacja” przez Europamiasto Görlitz/Zgorzelec

Łączne wydatki: 2.860.543,39 euro
Wartość dofinansowania: 2.095.822,69 euro w tym dla Karkonoskiego Parku Narodowego: 1.451.048,39 euro, dla Muzeum Śląskiego w Görlitz: 644.774,30 euro
PLSN.01.01.00-02-0139/18-00

Partner wiodący: Karkonoski Park Narodowy
kpnmab.pl