Wystawa NADAL

[deutsche Version]

3 maja – 23 czerwca 2024, Kunsthalle Görlitz, Jakobstr. 2

Artystki i artyści: Lisa Maria Baier, Grzegorz Bibro, Daria Bielienkov, Oliwia Drozdowicz, Oscar Lebeck, Piotr Szymon Mańczak, Bartłomiej Puch, Marc Tobias Winterhagen, Viktor Witkowski, Anastasiia Zazuliak
Kuratorka: Jagna Domżalska 
Wernisaż: 3.05.2024, 18:00 Info
Oprowadzanie kuratorskie z artystami: 4.05.2024, 11:00 Info
Finisaż: 22.06.2024, od 12:00 do 21:00 Info
Godziny otwarcia: czw-nd, 12-18, wstęp wolny

Wystawa prezentuje prace młodych artystek i artystów, związanych biograficznie z Dolnym Śląskiem i Saksonią, którzy w swojej twórczości dotykają trudnej historii pogranicza. Prace powstały w wyniku ich zainteresowania historią Dolnego Śląska i kulturą pamięci w kontekście polsko-niemieckim. Opowiadają one zarówno o bezpośrednich doświadczeniach ich rodzin, jak i przywołują opowieści odkryte przez artystów podczas pobytu na terenie Dolnego Śląska. Są tu podniosłe narracje jak i odniesienia do zwykłej codzienności. To ona towarzyszy ludziom w momentach dziejowych, podobnie jak przyroda. Domy, ziemia i drzewa łączą ludzi mieszkających na określonym terenie w różnych okresach. Przesuwanie się granic zakłóciło naturalny bieg życia społeczności, ale nie natury; zmieniający się mieszkańcy znajdowali w nowych miejscach schronienie i wyżywienie. Owe domy, drzewa i ziemia nadal służą ludziom, niezależnie od ich pochodzenia czy narodowości.

Kuratorka Jagna Domżalska o wystawie: "Historia pogranicza łączy, choć dotyczy podzielenia. Losy jego mieszkańców zawsze są symetryczne względem ustalonej granicy. Zagubienia i cierpienia doświadczali ludzie po obu jej stronach. Wciąż są obecne w pamięci, rozmowach, a także w twórczości artystycznej, w sztuce. Wystawa „NADAL” gromadzi prace artystek i artystów wrażliwych na zawiłe dzieje tego regionu. Opowiada o osobistych doświadczeniach ich bliskich oraz interpretuje opowieści, które odkryli podczas pobytu na terenie Dolnego Śląska. Niektóre z prac odnoszą się natomiast do kwestii tożsamości, poszukiwania bezpieczeństwa i schronienia.

Puste domy napotykane podczas wędrówki po tym regionie są jak niemi świadkowie historii. Budzą wyobrażenie o dawnej świetności miasteczek i o mieszkających w nich ludziach. Czasem są to już same sady – pozostałości osad, których budynki już się rozpadły. Dolnośląska przyroda ma bowiem potężną siłę; jest w niej niezwykła bujność, ale też dojmująca cisza, która umożliwia refleksję.

Gdy myślę o sztucznie przesuwanej granicy i wynikającej z tego przemocy przesiedleń, przed oczami mam właśnie te domy. Domy niegdyś pełne ludzi i życia. Domy często zamieszkałe równocześnie przez jeszcze niewyprowadzonych Niemców jak i nowoprzybyłych Polaków. Przyjmowały one nowe rodziny i dawały im schronienie. Ziemia rodziła dla nich, a drzewa dawały owoce oraz cień, nie zważając na pochodzenie czy narodowość. Zawarte w tytule domy, ziemia i drzewa wiążą historie ludzi mieszkających w określonym miejscu. Teraz nieprzerwanie służą dalszym pokoleniom. Nadal też jest o czym rozmawiać i odkrywać to, co wbrew pozorom wcale nas nie dzieli."

Organizator wystawy: Referat ds. kultury Śląska przy Muzeum Śląskim w Görlitz
Partnerzy projektu: OP ENHEIM Wrocław, NCCA e.V., Kunsthalle Görlitz
Projekt wspierają finansowo: Fundacja Kultury Wolnego Państwa Saksonia, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Pełnomocniczka Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów