Kolokwium Śląskie

Kolokwium Śląskie (Schlesien-Kolloquium) to coroczna konferencja dla młodych naukowców, którzy zajmują się tematyką związaną ze Śląskiem. Organizowana jest przez Referat ds. Kultury Śląska przy Muzeum Śląskim Görlitz i Muzeum Górnego Śląska w Ratingen, we współpracy z Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym Haus Schlesien w Königswinter oraz z Fundacją Kulturwerk Schlesien w Würzburgu.

Międzynarodowo, interdyscyplinarnie, wielowątkowo
Historia Śląska w średniowieczu, czasach nowożytnych oraz historia najnowsza, historia stosunków polsko-niemieckich, niemiecko-czeskich i polsko-czeskich, historia przenikania się, migracji, biografie ludzi, miejsc i rzek, filozofia, literatura i język, geografia i turystyka, badania nad życiem lokalnym i codziennym, historie przedsiębiorstw – wszystkie te i inne dyscypliny i kierunki badawcze dotykają tematów, które często są przestrzennie związane z regionem Śląska. Kultura i historia tego regionu Europy pozwala na różnorodne perspektywy i pytania. Konferencja ma na celu umożliwić regularny przegląd bieżących badań z różnych dziedzin tematycznie związanych ze Śląskiem oraz wspierać kontakty między młodymi naukowcami z różnych krajów.

Formuła uczestnictwa
Konferencja skierowana jest do zaawansowanych studentów, doktorantów oraz doktorów kontynuujących badania naukowe w formule post-doc. Wszystkie kierunki i dyscypliny naukowe są mile widziane. Program obejmuje sekcje tematyczne z prezentacjami projektów uczestników trwającymi około 20 minut, po których następuje dyskusja plenarna. Sekcje prowadzone są przez wybitnych naukowców. Językiem konferencji jest niemiecki, angielski jest akceptowany. Liczba uczestników jest ograniczona do 20 osób. Dzięki finansowaniu projektu przez Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów.

Kontakt i zgłoszenie
Kolejne Kolokwium Śląskie odbędzie się w Görlitz w dn. 25-26 października 2024. Zgłoszenia przyjmowane są do 15. września 2024. Zainteresowani kandydaci proszeni są o przesłanie krótkiej (jedna strona DIN A4) prezentacji swojego projektu badawczego do koordynatorki projektu: Agnieszka Bormann, abormann@schlesisches-museum.de.

Archiwum
Relacje z dotychczasowych konferencji (w języku niemieckim) roku można znaleźć w archiwum projektu.