Wierni w drodze, leśni kaznodzieje, dzieci w modlitwie - 500 lat protestantyzmu na Śląsku 

10.12.2016 - 12.03.2017

Z okazji przypadającej na rok 2017 rocznicy reformacji Muzeum Śląskie w Görlitz przygotowało polsko-niemiecką wystawę objazdową. Piętnaście bogato ilustrowanych plansz przedstawia dzieje protestantyzmu na Śląsku. Na początek, w dniach od 10 grudnia 2016 do 12 marca 2017 roku, ekspozycję można będzie oglądać w Muzeum Śląskim.

Śląsk był jednym z krajów, które jako pierwsze przyjęły reformację. Wystawa pokazuje, jak od lat 20. XVI wieku nauka Lutra rozprzestrzeniała się wśród mieszczan i szlachty i wkrótce znalazła wpływowych zwolenników wśród śląskich książąt. Do końca XVI wieku trzy czwarte parafii na Śląsku przyjęło wyznanie ewangelickie.

Informacje i ilustracje dotyczące wydarzeń, miejsc i osób, składają się na obraz trwających na Śląsku przez ponad dwa stulecia sporów między wyznaniem katolickim i ewangelickim. Kościoły pokoju i kościoły łaski symbolizują walkę o przetrwanie śląskiego protestantyzmu w okresie kontrreformacji. W XVIII wieku Śląsk ostatecznie stał się regionem dwuwyznaniowym. Zwyciężyła „śląska tolerancja”.

Narracja wystawy odzwierciedla dzieje protestantyzmu w epoce industrializacji, w okresie dwudziestowiecznych nieszczęść i stawiania czoła wyzwaniom – aż po czasy dzisiejsze. Powraca pytanie o aktualność protestantyzmu w kraju, w którym dzisiaj przeważa katolicyzm. To właśnie ewangelicka mniejszość w Polsce dzięki swej współpracy z protestantami wygnanymi ze Śląska i Kościołem ewangelickim w obu częściach Niemiec od lat 60. ubiegłego wieku stała się ważnym podmiotem polsko-niemieckiego pojednania.

Ekspozycja jest częścią składową większego projektu wystawienniczego „Reformacja w Europie Wschodniej”, realizowanego przez Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej. Od marca 2017 roku wystawa była prezentowana w wielu miejscach w Polsce i w Niemczech, m.in. w Haus Schlesien w Königswinter, we Wrocławiu, Świdnicy, Legnicy, Katowicach, Cieszynie, Opolu i Jeleniej Górze. W dalszym ciągu można ją bezpłatnie wypożyczać.