Werkstätten der Moderne. Lehrer und Schüler der Breslauer Akademie 1903–1932

25.6.2004 – 25.9.2005

Im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts gehörte Breslau zu den wichtigsten Schauplätzen der modernen Kunstentwicklung in Deutschland. Dies ist auf das Wirken der »Akademie für Kunst und Kunstgewerbe« zurückzuführen – eine dem Bauhaus ebenbürtige Institution. Viele Werke ihrer Schüler und Lehrer wurden in der Zeit des Nationalsozialismus, durch Krieg und Vertreibung ins In- und Ausland verstreut. Es ist dem Sammler Hans Peter Reisse in Kassel zu verdanken, dass sie erhalten geblieben sind. Aus der bis dahin noch unveröffentlichten Sammlung wurden rund 180 Werke von 55 Künstlern ausgestellt.

Katalog


po polsku

Warszaty nowoczesności. Wykładowcy i studenci wrocławskiej Akademii 1903–1932

W pierwszym trzydziestoleciu XX wieku Wrocław był jednym z ważniejszych ośrodków rozwoju sztuki nowoczesnej w Niemczech. Wiązało się to z działalnością »Akademii Sztuki i Rzemiosła Artystycznego«, instytucji o randze Bauhausu. W okresie nazizmu, wojny i powojennych wysiedleń wiele prac wykładowców i studentów uczelni rozproszyło się w kraju i za granicą. Udało się je ocalić dzięki działalności kolekcjonera z Kassel, Hansa Petera Reissa. Z jego nieznanych dotychczas publicznie zbiorów zaprezentowano na wystawie około 180 prac 55 artystów.

Katalog