Model architektoniczny

Poraz pierwszy można będzie zobaczyć w całości model architektoniczny przedstawiający budynek i teren dworca w Görlitz.

Już od 2003 r. Ingo Wobst, rodowity görliczanin, pracuje nad modelem dworca w skali 1:87. Makieta obejmuje teren od wiaduktu na Nysie Łużyckiej poprzez dworzec główny aż do tunelu Brautwiesen. Model można podziwiać poraz pierwszy w całości na wystawie „Uwaga pociąg!”. Zajmuje on 18 m sali wystawowej. Już sam odcinek wiaduktu kolejowego na Nysie mierzy 5,50 m długości. W centrum uwagi stoi model dworca odzwierciedlający stan z września 1917 r. Budynek ten w niezmienionej formie przetrwał do dziś i pełni swoją funkcję.

Ingo Wobst przywiązuje ogromną wagę do tego, aby jego model we wszystkich szczegółach oddawał wiernie stan oryginalnego budynku sprzed stu lat. Podstawą jego pracy są oryginalne projekty budowlane, plany stytuacyjne, pomiary wykonane na istniejących objektach oraz fotografie historyczne. Nawet rozmieszczenie wnętrz budynków odpowiada oryginalnym planom, które pan Wobst skrupulatnie przeanalizował i przeliczył stosownie do modelu. Dla modelarza to bardzo ważne, aby jego model przekazywał nie tylko historię miasta ale przede wszystkim osiągnięcia architektów, budowlańców oraz kolejarzy. Pan Wobst zamierza jeszcze poszerzyć swój model i wzbogacić go o dworzec kolejowy Zgorzelec-Ujazd oraz stację rozrządową w dzielnicy Görlitz-Schlauroth. 

Wyrażając uznanie dla osiągnięć wcześniejszych generacji pan Wobst chciałby, aby w przyszłości jego model był udostępniony szerszemu gronu odbiorców, aby można go było obejrzeć pod względem historii ale też pod kątem techniki i komunikacji.