KOLEKCJA ZDJĘĆ

Po skompletowaniu zbiorów Muzeum, kolekcja zdjęć posiada wszystko, co przychodzi do muzeum w formie materiału zdjęciowego lub co wiąże się z własnoręcznie wykonaną reprodukcją fotografii oraz dokumentacją. Zakup rzeczy w tej dziedzinie stanowi wyjątek. Większość obiektów trafia do muzeum dzięki  prywatnym darowiznom. Na szczególną uwagę zasługuje zbiór pocztówek, przedstawiających śląskie miejscowości, którego liczba w międzyczasie urosła do wielu setek i nadal rośnie. Zbiory te wykorzystywane są do publikacji i wystaw.  Ponadto z punktu widzenia dokumentacji, cenne są prywatne albumy zdjęć, zawierające zdjęcia pamiątkowe miejsc zamieszkania, podróży jak również zdjęcia rodzin i osób.

Szczególnie warte wzmianki są prace fotograficzne wysokiej jakości, pochodzące  ze spadku Karla Franza Klose (1897-1984), fotografa, urodzonego w miejscowości Glatz (Kłodzko), seria zdjęć z roku 1942 autorstwa Hansa Saebens (1895-1969), fotografa z Worpswede oraz liczny zbiór szklanych płytek ze śląskimi motywami z wydawnictwa Schöningh. Do badań naukowych użyto już poza tym również materiałów fotograficznych pozostawionych w spadku przez poszczególnych artystów/artystek, jak Maxa i Else Wislicenus, Wandę Bibrowicz, Hansa Zimbal, Heinricha Tischler czy Dorothea von Philipsborn.

Gerhart Hauptmann przy dyktowaniu. Fotografia: Hans Saebens, Worpswede, © SMG