PAMIĄTKI UCIECZKI I WyPĘDZENIA

Ucieczka i wypędzenie ludności niemieckiej ze Śląska stanowią główny temat pracy Muzeum Śląskiego. Dlatego też zbiór pamiątek, pamiętników i raportów osób bezpośrednio tym dotkniętych lub ich potomków ma szczególne znaczenie. Wartość tych rzeczy jest z reguły mierzona nie poprzez jakość materiału czy jakość artystyczną, ale określona jest poprzez wspomnienia ludzi związanych z nimi.

Dlatego wśród przedmiotów tych zbiorów znaleźć można liczne zwykłe przedmioty codziennego użytku, które zabierane były przez ludzi opuszczających swoje rodzinne miejscowości, jak na przykład walizki, plecaki, wózki ręczne, tekstylia, rzadziej również zabawki lub rzeczy wartościowe. Wielką wartość symboliczną posiadają klucze, które zabierane były przez ludzi opuszczających swoje domy z nadzieją na powrót do nich. Poza tym muzeum posiada niektóre pamiątki zgromadzone przez wypędzonych odwiedzających później swoje rodzinne strony i  rodzinne domy. A związane z tym historie, są najczęściej zarchiwowane w dokumentacji rzeczowej.

W zbiorach znajdują się obok tego 100 raportów pamiątkowych i niektóre zapisy w pamiętnikach, które ujęte zostały w oryginale lub w formie kopii. Istnieją również niektóre nieliczne nagrania audio. W bibliotece muzeum znajdują się też opublikowane sprawozdania.

Fotografia: © SMG