SZTUKA XX WIEKU

Główną część kolekcji dzieł sztuki stanowią dzieła pierwszej połowy XX wieku. Miejsca urodzenia twórców/twórczyń nie są decydujące w kompletowaniu tej części zbioru, ale pytanie na temat ich działalności na Śląsku i / lub ich zajmowanie się tematyką dotyczącą szczególnie krainy Śląska i jego mieszkanców oraz jego wydarzeń.

W zbiorach szczególnie licznie reprezentowane jest malarstwo tworców  z Karkonoszy, którzy w niesłychanie romantycznych Karkonoszach szukali inspiracji i którzy w roku 1922 w Schreiberhau (Szklarskiej Porębie) założyli Stowarzyszenie Artystów św. Łukasza. Poza tym liczny jest zbiór dzieł kręgu Breslauer Akademie für Kunst und Kunstgewerbe (Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych i Rzemiosła Artystycznego). Instytucja ta, głośna pozaregionalnie przede wszystkim w latach dwudziestych ubiegłego wieku, założona została w 1791 roku jako Prowincjonalna Szkoła Artystyczna. Trzonem tego zbioru była obszerna kolekcja prywatna, która na początku 2002 roku została zakupiona z funduszy federalnych. Wraz z tym zbiorem przybyło do Görlitz 2000 obrazów, rysunków, grafik drukowanych i rzeźb, które zostały wykonane przez nauczycieli/ nauczycielki czy przez uczniów/uczennice Akademii Wrocławskiej. Wśród nich znaleźć można obok dużej ilości mało znanych nazwisk również przedstawicieli awangardy, takich jak Hans Poelzig, Otto Mueller, Georg Muche, Johannes Molzahn, Carlo Mense, Oskar Moll i Alexander Kanoldt, którzy nauczali w Akademii według jedynej w swoim rodzaju koncepcji opartej na pluraliźmie.