METALE SZLACHETNE I NIESZLACHETNE

Na szczególną uwagę tego działu zbiorów zasługują bardzo cenne śląskie wyroby  ze złota i srebra, z okresu baroku. Nie tylko w Breslau (Wrocław), ale również w innych śląskich miastach pracowali doświadczeni rzemieślnicy artystyczni, tworząc zgodnie z duchem czasu sakralne i świeckie przedmioty.

Innym obiektem zasługującym na uwagę są przedmioty i sztućce ze srebra firmy Julius Lemor w Breslau, powstałe od roku 1818 do roku 1945. Prawie 2000 poszczególnych sztućców i około 200 innych przedmiotów (srebro użytkowe) stanowi kolekcja oddana w depozyt dla Muzeum Śląskiego przez R. Lemor. Stanowi ona przykładowy przegląd całej gamy asortymentu towarów dla klientów szlacheckiej i miejskiej klienteli.

Niewielkie dzieła sztuki artystycznych wyrobów żeliwnych pochodzą z Huty Żelaza w Gleiwitz (Gliwice) na Górnym Śląsku, jednej z trzech pruskich hut żelaza.

Wyroby z metali nieszlachetnych, takich jak cyna, stanowią tylko nieznaczną ilość i powstały one głównie dla cech rzemieślniczych (kufle, puchary Willkomm).

Order Orła Wrocławskiego Bractwa Strzeleckiego z Zwingeru, Breslau 1685 r., SMG 2001/1760, Własność Republiki Federalnej Niemiec

Fotografia: Janos Stekovics, © SMG