WCZESNE DZIEŁA SZTUKI

Muzeum posiada jedynie nieliczne interesujące pojedyncze dzieła sztuki, pochodzące przeważnie ze zbiorów federalnych, które stanowią cenne eksponaty z okresu od średniowiecza do XVIII wieku. W ostatnich latach zbiory sztuki XIX wieku, uzyskane poprzez skupywanie, darowizny oraz stałe depozyty, wyraźnie mogły stać się centralnym punktem zbiorów sztuki. Początek śląskiej szkoły pejzażystów drugiej połowy XIX wieku, obok licznych portretów, wśród których szczególną uwagę przyciąga przede wszystkim wieloformatowy portret grupy śląskich arystokratów portrecisty Ernsta Resch, reprezentują również pejzaże Adolpha Dressler i jego uczennicy, Gertrudy Staats. Szczególnie duży jest zasób grafik drukowanych z okresu biedermeier. Fakt ten zawdzięczać należy hojnemu stałemu depozytowi z byłego zbioru Albrechta Haselbach (1892 - 1979), właściciela browaru w Namslau (Namysłowie). Kolekcja zawierająca blisko 900 arkuszy, tworzy wyjątkową historyczną dokumentację, informującą o życiu i o początkach turystyki na Śląsku około roku 1800. Zbiór Haselbach oraz fragmenty zbiorów z muzeum sztuki Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg można wirtualnie obejrzeć na stronie internetowej: www.herder-institut.de/bildkatalog/, w katalogu zdjęciowym sporządzonym przez Instytut im. Herdera w Marburg.