OD CESARSTWA DO REPUBLIKI

Pierwsza wojna światowa zakończyła długotrwałą fazę dobrobytu i gruntownie zmieniła sytuację na Śląsku. Powstawały nowe państwa narodowe daleko poza granicami krajowymi. Śląsk Austriacki stał się częścią nowej Czechosłowacji; wschodni Górny Śląsk musiał zostać przekazany Rzeczypospolitej Polskiej po przeprowadzonym referendum. Samowolny podział  regionu przemysłowego zahamował rozwój gospodarczy i doprowadził do ustawicznego konfliktu między Niemcami a Polską.

Dopiero w roku 1924 rozpoczęła się stabilizacja stosunków politycznych. Rozkwit ekonomiczny objął cały Śląsk, łącznie z polskim wschodnim Górnym Śląskiem. Breslau (Wrocław) brał udział w gwałtownym procesie modernizacji, która to określała ówczesne życie społeczne i kulturalne w metropoliach. W czasie światowego kryzysu gospodarczego w latach 1929/30 nastąpił również na Śląsku gwałtowny koniec „złotych lat dwudziestych“.

Fotografia: René Pech, © SMG