ŚLĄSK W OKRESIE NARODOWEGO SOCJALIZMU I W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

Na Śląsku, NSDAP (Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza) znalazła poparcie ludności później niż w innych częściach Niemiec. Ale szybko zyskała ona znaczną przewagę w wyborach. Przejęcie przez nią władzy w 1933 roku zniszczyło na Śląsku instytucje demokratyczne i oznaczało kres tradycjom wolności i tolerancji. Coraz bardziej zaznaczał się wpływ polityki narodowosocjalistycznego reżimu w życiu codziennym: przygotowania wojenne, przemoc i terror, totalitarna ideologia nacjonalistyczna oraz fanatyzm rasowy. Tysiące Niemców, Żydów i ludzi o odmiennych poglądach zostaje internowanych, wypędzonych, zamordowanych.

1 września 1939 roku wojska niemieckie, również ze Śląska, wtargnęły na teren Polski: rozpoczęła się druga wojna światowa. Dla niemieckiego dowództwa wojennego,  Śląsk, rozszerzony teraz o polskie terytorium, miał duże znaczenie. Tutaj bowiem znajdowały się ważne punkty przemysłu zbrojeniowego, strefy ochronne dla ewakuowanych z całych Niemiec, ale również obozy koncentracyjne i miejsca zagłady.

Fotografia: René Pech, © SMG