ŚLĄSK STAJE SIĘ PRUSKI

Dnia 16 grudnia 1740 roku, wojska pruskiego króla Fryderyka II wmaszerowały na  Śląsk. Okoliczności były sprzyjające do zagarnięcia tej bogatej prowincji z posiadłości Habsburgów. Cesarz Karol VI właśnie zmarł; jego córka Maria Teresa zmagała się o uznanie siebie, jako jego spadkobierczyni. Dawne roszczenia Hohenzollernów do części Śląska nie tworzyły nic więcej jak pretekst do natarcia.

Prusy musiały prowadzić trzy wojny, aby zapewnić swoje panowanie na Śląsku. Król Fryderyk znajdował się wtedy parę razy w sytuacji bez wyjścia: po sromotnej klęsce w bitwie pod Kunowicami w roku 1759, Prusy znajdowały się krótko przed zagładą.

Podbój Śląska stanowi punkt zwrotny w historii Niemiec. Zaczął się proces wzrostu Prus do stania się dużym mocarstwem. Na Śląsku rozprzestrzenił się system oświeconego absolutyzmu, który miał wpływ na życie gospodarcze i towarzyskie.  Państwo i system administracyjny zostały zmodernizowane.