ZAGŁADA I NOWY POCZĄTEK

W styczniu 1945 roku, kiedy front dotarł na Śląsk, rozpoczęła się niekontrolowana ucieczka. Liczne kolumny uchodźców zostały rozjechane przez szybko nacierające jednostki wojsk sowieckich. Ginęły dziesiątki tysięcy ludzi.

Armia Czerwona przekazywała pod polską administrację zdobyte przez nią tereny na wschód od Odry i Nysy; zyskiwało to późniejszą zgodę aliantów zachodnich. Ludność niemiecka została wypędzona. Trwający od wieków historyczny rozwój doznał gwałtownego załamania.

W przeciągu dziesiątek lat powstał nowy, polski Śląsk, z mieszkańcami, którzy częściowo sami zostali wypędzeni. Przydzielona im ziemia, była im długo obca. Kontakty między byłymi a obecnymi mieszkańcami Śląska prawie nie istniały. Dopiero koniec zimnej wojny umożliwił im zbliżenie i porozumienie w sprawie dziedzictwa kulturowego ich kraju. Rany, które pozostawiła wojna i wypędzenie zaczynają się goić.

Fotografia: Udo Meinel, Berlin, © SMG